Bezpečnost potravin

Většinu alimentárních otrav ve Finsku způsobují špatné hygienické podmínky v kuchyni

Vydáno: 26. 8. 2004
Autor:

Podle zprávy Finského úřadu pro potraviny bylo v roce 2003 zjištěno 1 053 případů alimentárních otrav, z nichž více než 67 % bylo způsobeno nevhodnými potravinami, zbývajících 33 % připadlo na vrub nevyhovující vody v domácnostech.

Finský Úřad pro potraviny zveřejnil údaje získané v roce 2003 o výskytu alimentárních otrav. Z celkem 1 053 jednotlivých případů bylo 67 % způsobeno potravinami, zbylých 33 % připadlo na vrub vody v domácnostech. Více než 40 % všech alimentárních otrav bylo způsobeno noroviry. Největší výskyt zahrnující 114 osob byl způsoben bakterií Yersinia pseudotuberculosis, která byla zjištěna v domácí loupané mrkvi. Sedm případů bylo způsobeno bakterií Streptococcus equi, subsp. Zooepidemicus. Tento mikroorganismus byl přenesen prostřednictvím kozího krémového sýra, který byl vyroben z nepasterovaného mléka. Pracovníci Úřadu pro potraviny dospěli k závěrům, že více než polovině případů nákazy bylo možno předejít správným zacházením s potravinami a dodržováním odpovídajících hygienických zásad. Nejběžnějšími příčinami kontaminace bylo nedostatečné zahřívání potravin během přípravy nebo ohřívání před konzumací, pomalé chlazení, nesprávná teplota skladování nebo příliš dlouhá doba skladování. Dva případy výskytu onemocnění způsobili infikovaní pracovníci ve výrobě, dalších pět bylo způsobeno kontaminovanými surovinami. Více informací na adrese

http://www.foodsafetytoday.com