Bezpečnost potravin

Veterinární tým pro případy krizí

Vydáno: 25. 3. 2007
Autor: pospisilova

Evropská komise schválila vytvoření týmu expertů, který bude poskytovat odbornou pomoc při krizových situacích v EU a ve třetích zemích.

Dne 27. února 2007 Evropská komise schválila rozhodnutí zřídit veterinární tým pro případy mimořádných situací, který bude poskytovat podporu evropským odborníkům, kteří budou potřebovat rychle reagovat na výskyt onemocnění zvířat v EU a ve třetích zemích. Tým bude sestaven z expertů na zdraví zvířat. Pokud to bude nezbytné, budou členové týmu vysláni do postižené členské země nebo třetí země, aby tam poskytli technickou pomoc a napomáhali místním autoritám dostat situaci pod kontrolu. Tým bude také úzce spolupracovat s mezinárodními organizacemi, např. FAO a OIE (International Office of Epizootic). Rozhodnutí vytvořit tento veterinární tým schválilyčlenské státy ve Stálém výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat. Členské státy zašlou Komisi seznam expertů, které navrhují do týmu. Z těchto návrhů Komise vybere členy týmu. Seznam členů se bude po roce aktualizovat a bude k dispozici na internetové stránce Komise.