Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Veterinární tým pro případy krizí do kategorie

Systémy řízení kvality a bezpečnosti potravin - Archiv > Systémy řízení kvality a bezpečnosti potravin - Archiv> Potravinářství - Archiv

Veterinární tým pro případy krizí

Vydáno: 25.3.2007
Tisk článku
Autor: Ing. Marta Pospíšilová
Evropská komise schválila vytvoření týmu expertů, který bude poskytovat odbornou pomoc při krizových situacích v EU a ve třetích zemích.
Dne 27. února 2007 Evropská komise schválila rozhodnutí zřídit veterinární tým pro případy mimořádných situací, který bude poskytovat podporu evropským odborníkům, kteří budou potřebovat rychle reagovat na výskyt onemocnění zvířat v EU a ve třetích zemích. Tým bude sestaven z expertů na zdraví zvířat. Pokud to bude nezbytné, budou členové týmu vysláni do postižené členské země nebo třetí země, aby tam poskytli technickou pomoc a napomáhali místním autoritám dostat situaci pod kontrolu. Tým bude také úzce spolupracovat s mezinárodními organizacemi, např. FAO a OIE (International Office of Epizootic). Rozhodnutí vytvořit tento veterinární tým schválilyčlenské státy ve Stálém výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat. Členské státy zašlou Komisi seznam expertů, které navrhují do týmu. Z těchto návrhů Komise vybere členy týmu. Seznam členů se bude po roce aktualizovat a bude k dispozici na internetové stránce Komise.

Více informací na http://ec.europa.eu/food/animal/index_en.htm

Evropská komise
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021