Bezpečnost potravin

Veterinární dozor cvičil na Olomoucku zásah proti nebezpečným nákazám

Vydáno: 7. 6. 2023
Autor: SVS

Tisková zpráva SVS – V Heroltovicích na Olomoucku probíhá v tomto týdnu cvičení veterinárního dozoru Nákaza 2023. Jednotlivé složky dozoru v rámci akce nacvičují vzájemnou spolupráci pro případy, že se v chovech hospodářských zvířat nebo mezi volně žijícími zvířaty vyskytne nebezpečná nákaza jako jsou africký mor prasat a ptačí chřipka. Dnes na závěr cvičení proběhl tradičně ukázkový den pro pozvané hosty.

V rámci ukázkového dne mohli přítomní hosté vidět například ukázku vyhledávání těl uhynulých divočáků v nepřehledném terénu pomocí termokamery, použití entomologické sady k přesnému určení úhynu nalezeného zvířete či prezentaci různých metod odběru slin nebo krve od živých i uhynulých zvířat.

V rámci SVS fungují dvě pohotovostní střediska pro mimořádné situace, jedno v Brně a druhé v Hradci Králové. Tato střediska ve spolupráci s Integrovaným záchranným systémem, provádí nařízená opatření a zasahují v ohniscích nákaz. Pro tyto účely jsou střediska vybavena i potřebnou technikou, jejíž správné používání a fungování bylo v rámci cvičení také prověřeno. Cvičení jako tradičně probíhá v těsné spolupráci s Veterinární službou Armády České republiky.

Pracovníci Veterinární služby Armády České republiky předvedli zúčastněným vybavení k odchytu zvířat, veterinární péči o zvířata i k provádění polní laboratorní diagnostiky. K vidění byla ukázka dekontaminace zvířat, osob i techniky při zasažení chemickými, biologickými či radioaktivními látkami.

O tom, že je nutné být na krizové situace připraven, se pracovníci SVS přesvědčují v posledních letech opakovaně. V letošním roce byla na území České republiky zatím postupně vyhlášeno 23 ohnisek ptačí chřipky v chovech a byla zaznamenána také řada případů výskytu této nákazy u volně žijících ptáků, zejména racků. Po více jak čtyřech letech se na území České republiky loni v prosinci vrátil africký mor prasat. Vyskytuje se od té doby v populaci prasat divokých v Libereckém kraji.

Cílem pravidelného cvičení je simulovat skutečný případ výskytu nebezpečné nákazy v chovech či v populaci volně žijících zvířat a procvičit efektivní součinnost všech zainteresovaných složek,“ uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád. „Poznatky získané při cvičení nám také pomáhají zdokonalovat pohotovostní plány a zlepšovat vzájemnou komunikaci.“

Petr Vorlíček
tiskový mluvčí SVS

Zdroj: SVS