Bezpečnost potravin

Verotoxigenní E. coli (VTEC) v potravinách

Vydáno: 4. 3. 2003
Autor:

Názor vědeckého výboru pro veterinární opatření týkající se veřejného zdraví Evropské komise na VTEC. Vědecká zpráva schválená v lednu 2003.

Vědecký výbor pro veterinární opatření týkající se veřejného zdraví Evropské komise publikoval názor na verotoxigenní E. coli (VTEC) v potravinách. Ve zprávě, která byla schválena 21.–22. ledna 2003, se zdůrazňují problémy související s těmito organismy a dochází se k řadě závěrů. Konstatuje se, že “zjistění VTEC v potravinách, především pak VTEC O157, signalizuje riziko pro zdraví veřejnosti, které vyžaduje odpovídající zásah”.
Jednou z důležitých problematik obsažených ve zprávě je nejednotná terminologie používaná k popisu těchto bakterií. Popisují se jako VTEC, EHEC a STEC. Výbor dochází k závěru, že toto způsobuje problémy s interpretací kontrol a údajů z monitorování, čímž se ztěžuje porovnávání. Vzhledem k rozdílům v diagnostických metodách a systémech hlášení jsou uváděné případy výskytu onemocnění způsobené těmito organismy v Evropě neporovnatelné. Ve zprávě se dále diskutuje o vhodnosti stanovování mikrobiologických kritérií, užitečnosti odhadování rizika v souvislosti s VTEC, komoditách, kde by odhadování rizika mohlo být užitečné, uvádějí se hlavní potraviny náchylné ke kontaminaci, hovoří se o křížové kontaminaci aj.

Zpráva o rozsahu 64 stran je k dispozici na internetové adrese Evropské komise.