Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Veřejná zakázka EFSA: Literature review and data collection to support pest categorisation of non-EU Scolytinae spp. of coniferous trees do kategorie

Granty a výběrová řízení > Granty a výběrová řízení

Veřejná zakázka EFSA: Literature review and data collection to support pest categorisation of non-EU Scolytinae spp. of coniferous trees

Vydáno: 25.4.2018
Tisk článku
Autor: KM EFSA
Termín pro vyjádření zájmu: 11. května 2018

EFSA byl požádán provést kategorizaci 133 škůdců rostlin vyskytujících se na území EU. Cílem je dodat aktualizovanou kategorizaci škůdců rostlin uvedených v přílohách Směrnice 200/29/ES, pro které PRA nebo kategorizace není dostupná. Aktivita je součástí přípravy na implementaci nového práva EU v oblasti zdraví rostlin. Většina z uvedených 133 škůdců představuje individuální druhy, několik z nich patří do větších skupin. Jednou z těchto skupin představují např. mimoevropské druhy kůrovců (Scolytinae) žijící na jehličnanech.

Příklady úkolů, které mohou být zadány v rámci této zakázky: vývoj uceleného seznamu mimoevropských druhů kůrovců žijících na jehličnanech spolu s informací o distribuci a hostitelských druzích; sběr dat a informací o těchto druzích vybrané na základě vybraných kritérií; souhrn a analýza dat; zpracování návrhů vědeckých a technických dokumentů; účast na jednáních pracovních skupin Vědeckého panelu EFSA pro zdraví rostlin.

Zájem o účast v této veřejné zakázce je možné vyjádřit zasláním emailu na adresu EFSAProcurement@efsa.europa.eu do 11. 5. 2018.
Zaslaný email se musí odkazovat na tuto veřejnou zakázku a obsahovat následující údaje:
- jméno uchazeče/jméno organizace a adresu
- zda se uchazeč chce zapojit jako fyzická osoba nebo organizace/soukromá společnost

Zdroj: EFSA

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021