Bezpečnost potravin

Veřejná konzultace k novým genomickým technikám pod záštitou Evropské komise

Vydáno: 2. 11. 2023
Autor: EK

Veřejná konzultace k novým genomickým technikám pod záštitou Evropské komise je otevřena do neděle 5. 11. 2023.

V současné době je diskutován návrh nařízení k tomuto tématu na Radě EU a také v Evropském parlamentu a výsledky této konzultace mohou přispět k průběhu dosavadního projednávání.

Dosavadní výsledky ukazují, že se do konzultace zapojilo jen několik členských států a chybí hlasy zemědělského sektoru, akademické sféry a nevládních organizací. Za Českou republiku je uvedeno pouze 5 příspěvků.

V případě, že chcete za Vaši organizaci/osobu přispět svým názorem k této konzultaci, postup a odkaz je uveden níže. Příspěvky je možné vkládat v mateřském jazyce v max. počtu znaků 4.000. Šíření tohoto odkazu mezi zainteresované subjekty je vítáno.

Termín pro případné příspěvky je stanoven do neděle 5. 11. 2023!

FEEDBACK: OPEN
Feedback period 07 July 2023 – 05 November 2023  (midnight Brussels time)

The Commission would like to hear your views.

All feedback received will be summarised by the European Commission and presented to the European Parliament and Council with the aim of feeding into the legislative debate. Feedback received will be published on this site and therefore must adhere to the feedback rules.

In order to contribute you’ll need to register or login using your existing social media account.
Give feedback

Zdroj: ec.europa.eu