Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Veřejná konzultace EFSA: riziko pro zdraví představované PFAS v potravinách do kategorie

Aktuality KM EFSA > Aktuality KM EFSA
Sběr dat a veřejné konzultace > Sběr dat a veřejné konzultace

Veřejná konzultace EFSA: riziko pro zdraví představované PFAS v potravinách

Vydáno: 26.2.2020
Tisk článku
Autor: KM EFSA
Konečný termín pro podávání připomínek je 20. dubna 2020

Vědecký panel EFSA pro kontaminanty v potravinovém řetězci zahájil veřejnou konzultaci k návrhu vědeckého stanoviska k rizikům pro lidské zdraví spojeným s přítomností perflouralkylovaných sloučenin (PFAS) v potravinách. Dokument představuje odhady dietární expozice PFAS a hodnocení zdravotních rizik spojených s dietární expozicí.

Zájemci jsou vyzváni k zaslání svých písemných připomínek do 20. dubna 2020.

Veškeré informace k veřejné konzultaci a elektronický formulář pro zaslání připomínek naleznete na internetových stránkách EFSA.

Perflouralkylované sloučeniny jsou skupinou uměle vytvořených chemických látek, která zahrnuje kyselinu perfluorooktanovou (PFOA), perfluorooktansulfonát (PFOS), kyselinu perfluorononanovou (PFNA), kyselinu perfluorohexansulfonovou (PFHxS) a mnoho dalších. PFAS jsou průmyslově vyráběny od 40. let minulého století. Určité PFAS, jako jsou PFOA, PFOS, PFNA či PFHxS se časem neodbourávají a akumulují se v životním prostředí či lidském těle. Expozice PFAS může vést k nežádoucím zdravotním účinkům. Lidé mohou být PFAS exponováni různými cestami, např. také potravinami. Potraviny mohou být kontaminovány prostřednictvím půdy a vody používané na zalévání plodin, díky kontaminaci zvířat prostřednictvím krmiv a vody, prostřednictvím obalů obsahujících PFAS či v průběhu zpracování potravin díky používání nástrojů obsahujících PFAS.

EFSA bude 12. března požádat otevřený technický mítink v Bruselu, na kterém vysvětlí svůj přístup použitý při přípravě stanoviska a bude odpovídat na dotazy účastníků.

Zdroj: EFSA

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021