Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Veřejná konzultace EFSA k vodítkům pro hodnocení rizik nanomateriálů v potravinách a krmivech do kategorie

EFSA - Archiv > Archiv článků od roku 2003
Nanotechnologie > Vlivy na zdraví - Archiv> Nanotechnologie> Vlivy na zdraví - Archiv
Sběr dat a veřejné konzultace > Sběr dat a veřejné konzultace

Veřejná konzultace EFSA k vodítkům pro hodnocení rizik nanomateriálů v potravinách a krmivech

Vydáno: 18.1.2011
Tisk článku
Autor: MZe
Zpráva EFSA ze dne 14.1. 2011.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) sleduje vývoj v oblasti nanotechnologií v souvislosti s potravinami a krmivy již od roku 2006.

Evropská komise požádala v roce 2007 EFSA, aby vypracoval vědecké stanovisko k rizikům, která nanověda a nanotechnologie představují pro oblast potravin a krmiv. Práci řídil Vědecký výbor EFSA, který je složený z představitelů všech vědeckých panelů EFSA. Napomáhala mu pracovní skupina složená z vědců s odpovídajícími zkušenostmi v daných problematikách. Vědecký výbor připravil návrh vědeckého stanoviska, které bylo předloženo k veřejné diskusi.

V říjnu 2008 zahájil EFSA veřejnou diskusi k návrhu tohoto vědeckého stanoviska. Návrh se zabýval různými přístupy k posuzování rizika z aplikace nanotechnologie v potravinovém řetězci. Cílem bylo zjistit, zda obecný postup pro hodnocení rizik je vhodný také pro hodnocení rizika z této nové technologie.

Po zapracování oprávněných připomínek do konečného stanoviska má Evropská komise k dispozici materiál, který jí napomáhá v další činnosti související s nanotechnologiemi (zjišťování vhodných opatření, posuzování existující legislativy, stanovení dalších požadavků na vědecká stanoviska vypracovaná EFSA).

V návaznosti na žádost Evropské komise byl Vědecký výbor požádán, aby vydal vodítka k hodnocení rizik týkajících se možných rizik plynoucích z aplikace nanovědy a nanotechnologií v potravinách, krmivech a pesticidy.

Tato vodítka poskytují praktické pokyny pro hodnocení rizik použití nanovědy a nanotechnologií v oblasti potravin a krmiv včetně potravinářských aditiv, enzymů, látek určených k aromatizaci, materiálů ve styku s potravinami, nových potravin, doplňkových látek v krmivech a pesticidů.

Připomínky k návrhu vodítek mohou být EFSA zaslány do 25. února 2011 prostřednictvím internetových stránek EFSA.
http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/scaf110114.htm

Vodítka k hodnocení rizik pro oblast potravin a krmiv zveřejnil EFSA 14. 1. 2011.

Zdroj: EFSA

Další informace o nanotechnologiích jsou na webových stránkách ICBP:
http://www.bezpecnostpotravin.cz/Index.aspx?typ=2&ch=549&ids=3648&val=3648

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021