Bezpečnost potravin

Velké rozdíly v doporučeních ohledně konzumace ryb

Vydáno: 23. 4. 2004
Autor:

Kompetentní instituce USA, Velké Británie a úřad EFSA doporučují těhotným ženám a dětem z obavy před vysokým obsahem rtuti konzumaci mořských ryb v rozmezí 350 až 560 g týdně. EFSA žádá členské státy o poskytnutí údajů o spotřebě ryb.

Nejvyšší doporučené hodnoty spotřeby tuňáka těhotnými ženami stanovené příslušnými úřady Velké Británie a USA se značně liší. Úřad pro potraviny a léčiva (FDA) a Úřad pro ochranu životního prostředí (EPA) v USA doporučují, aby ženy ve věku, kdy mohou mít dítě, nekonzumovaly týdně více než 350 g ryb včetně tuňáka. Zároveň doporučují, aby tyto ženy nekonzumovaly mečouna, žraloka a makrelu královskou. Pokud jde výhradně o bílého tuňáka, který obsahuje větší množství rtuti, je doporučeno konzumovat jen poloviční množství (175 g). Ženám je doporučováno, aby pro dvě týdenní porce ryb volily druhy ryb a mořských živočichů s nižším obsahem rtuti (krevety, konzervovaný světlý tuňák, losos, sumec velký, některé tresky).
Výbor pro toxicitu (COT) ve Velké Británii doporučuje téměř dvojnásobnou spotřebu – 560 g tuňáka. Ženy a děti do 16 let jsou však varovány před konzumací mečouna, žraloka a marlina.
Ve stejné chvíli jako USA, publikoval i EFSA stanovisko týkající se metylrtuti (působí toxicky především na nervový systém a vyvíjející se mozek) v rybách – varuje v něm děti a ženy ve věku, kdy mohou mít dítě, aby minimalizovaly spotřebu ryb, které metylrtuť obsahují, i když ryby jsou důležitou součástí vyvážené výživy. Specifická rada týkající se množství a druhů ryb však poskytnuta nebyla s tím, že to ponechávají na úřadech jednotlivých členských států.
Stanovisko EFSA a COT vycházejí z prozatímního tolerovatelného týdenního příjmu metylrtuti stanoveného FAO/WHO na 1,6 µg/kg tělesné hmotnosti, a dále z v podstatě stejných dalších studií a materiálů.

EFSA žádá, aby členské státy poskytly do 15. 5. 2004 informace ohledně příjmu metylrtuti prostřednictvím ryb, a sice jak obyvatelstvem obecně, tak těhotnými ženami a malými dětmi. Cílem je stanovení přiměřených doporučení. Od členských států se očekává:
– velikost porcí a četnost příjmu mořských ryb a plodů moře za týden
– preferované druhy a konzumovaná forma (čerstvé nebo konzervované)
– informace o spotřebiteli (pohlaví, věk, skupina se zvláštními výživovými požadavky).

Další informace o doporučení FDA:

http://www.agronavigator.cz/default.asp?ids=148&ch=13&typ=1&val=12337

http://www.agronavigator.cz/default.asp?ids=149&ch=13&typ=1&val=2149

Další informace o doporučení FSA:

http://www.agronavigator.cz/default.asp?ids=158&ch=13&typ=1&val=12447

Další informace o doporučení australského FSANZ:

http://www.agronavigator.cz/default.asp?ids=147&ch=13&typ=1&val=24415

EU Food Law, 2004, č. 161 (25. 3. 2004), s. 2-3

EU Food Law, 8. 4. 2004, č. 163, s. 4