Bezpečnost potravin

Vejce nemají prakticky na škodlivý cholesterol žádný vliv

Vydáno: 25. 8. 2004
Autor:

Nejnovější americký výzkum ukázal, že konzumace jednoho vejce denně nemá na částečky LDL-cholesterolu v krvi, které jsou s největší pravděpodobností příčinou srdečních onemocnění, prakticky žádný vliv.

Výzkum podporovaný Americkým výborem pro vejce (AEB) ukázal, že konzumace jednoho vejce denně nemá na částečky cholesterolu v krvi, které jsou s největší pravděpodobností příčinou srdečních onemocnění, žádný dopad. Výsledky nové studie týmu pracovníků univerzity v Connecticutu by mohly hrát důležitou úlohu při odstraňování mýtu, obklopujícího úlohu vajec v denní stravě. V rámci výzkumu byl zjišťován vliv stravy s vysokým obsahem cholesterolu na bázi denní spotřeby vajec, na aterogenitu nebo potenciální vznik srdečního onemocnění vlivem částic LDL-cholesterolu. Rovněž byl měřen celkový LDL-cholesterol pro účely určení rizika srdečních onemocnění. V předchozím výzkumu bylo zjištěno, že LDL-cholesterol má několik frakcí s různým stupněm rizika pro kardiovaskulární choroby. Výsledky výzkumu ukázaly, že cholesterol přijímaný prostřednictvím stravy s vejci zvyšuje sice velikost frakcí LDL-1 a LDL-2, ale nemá žádný vliv na frakce malých hustých částeček LDL-3 až LDL-7, které jsou největší hrozbou pro kardiovaskulární onemocnění. Dále bylo konstatováno, že vaječný cholesterol nemá účinky na husté částečky LDL-cholesterolu u skupiny participantů, kteří mají genetické predispozice k vyšší citlivosti na potravní cholesterol. V rámci výzkumu, jehož výsledky byly publikovány v časopisu Metabolism, byla 27 premenopauzálním ženám a 25 mužům podávána vaječná strava (obsahující celkem 640 mg potravního cholesterolu) nebo placebo strava po dobu 30 dní s následnou třítýdenní pauzou. Po podání vajec byla u respondentů s vyšší citlivostí na potravní cholesterol vyšší frakce LDL-1, což naznačuje, že konzumace stravy s vysokým obsahem cholesterolu nemá negativní vliv na aterogenitu LDL částeček. Podle AEB ukazuje provedený výzkum, spolu s dalšími studiemi, že strategie kontroly krevních lipidů, zvyšujících  riziko kardiovaskulárních onemocnění, by se měla zaměřit spíše než na potravní cholesterol na stravu s nízkým obsahem saturovaných a trans mastných kyselin. Výsledky výzkumu rovněž ukázaly, že škodlivé LDL frakce jsou ovlivňovány pohlavím, protože u mužů byla, v porovnání se ženami, zjištěna vyšší koncentrace malých částic LDL, a to bez ohledu na typ stravy, kterou dostávali. Američtí a britští producenti vajec zaznamenávají díky Atkinsově dietě v posledních měsících velký nárůst prodeje vajec. Britským výrobcům vajec napomohla k trvalému zvyšovaní prodeje edukační kampaň, jejímž cílem je zbourání mýtu, že by se nemělo konzumovat více než tři vejce týdně. Za prvních sedm měsíců roku 2003 se prodej vajec zvýšil o 4 %. Mnohde se ale pozitivní vlastnosti vajec a vaječných proteinů prosazují pomalu, protože „špatná pověst“ vaječných výrobků je stále bariérou vyššího prodeje.
http://www.njutraingredients.com