Bezpečnost potravin

“Vědecký den” zaměřený na TSE

Vydáno: 19. 2. 2005
Autor:

Dne 27. listopadu se konal v Bruselu (Belgie) již druhý vědecký seminář zaměřený na transmisivní spongiformní encefalopatie (TSE). K dispozici je sborník referátů a řada prezentací.

První tzv. vědecký den se uskutečnil v listopadu 2000. Organizátoři dospěli k názoru, že již dozrál čas na uspořádání druhého vědeckého dne.

Z iniciativy Ministerstva veřejného zdraví v Belgii byla vytvořena Creutzfeldt-Jakobova komise, jejímiž členy jsou zástupci sedmi belgických univerzit, Vědeckého institutu veřejného zdraví a Veterinárního a agrochemického výzkumného střediska (CODA/CERVA). Uvedená komise dohlíží nad fungováním sítě v Belgii, která mapuje CJD.

Cílem v pořadí již druhého vědeckého dne bylo seznámit odbornou veřejnost s aktuálními poznatky o TSE jak u zvířat, tak i u lidí. Program byl rozdělen do několika sekcí, a to:

1. prionová onemocnění a zvířata,

2. prionová onemocnění a lidé,

3. prionová onemocnění a veřejné zdraví.

 

Pro jednotlivé sekce byly připraveny prezentace, které jsou uvedeny v příloze 1–10.

Program semináře a sborník abstraktů [pdf ; 271583 bytů]

Příloha 1: Patogeneze TSE u zvířat [pdf ; 2705710 bytů]
Příloha 2: Epidemiologie TSE v Belgii a Evropě [pdf ; 2167759 bytů]
Příloha 3: Atypické případy TSE (pozn.: vzhledem k rozsahu (6,25 MB) nelze tuto prezentaci umístit na stránky agronavigatoru; k prezentaci se lze dostat z odkazu na konci příspěvku)
Příloha 4: Genotypování pro rezistenci ke skrapii [pdf ; 4123399 bytů]
Příloha 5: Patogeneze CJD/vCJD (viz pozn. u přílohy 3)
Příloha 6: Diagnóza CJD/vCJD [pdf ; 1759308 bytů]
Příloha 7: Epidemiologie CJD v Belgii a Evropě [pdf ; 3620531 bytů]
Příloha 8: TSE a veřejné zdraví [pdf ; 1480966 bytů]
Příloha 9: TSE a léčba [pdf ; 522859 bytů]
Příloha 10: Shrnutí, závěr  (Důvody pro obavu veřejnosti z BSE a ospravedlnění finančních prostředků vynakládaných v EU) [pdf ; 784752 bytů]

Veterinární agrochemické výzkumné středisko v Belgii