Bezpečnost potravin

Vědecké zhodnocení nehumánního používání antimikrobiálních prostředků

Vydáno: 28. 1. 2004
Autor:

První workshop expertů FAO, WHO a OIE (Světové organizace pro zdraví zvířat) věnovaný problematice nehumánního používání antibiotik se uskutečnil v prosinci 2003 v Ženevě. Je uveden plný text zprávy z tohoto workshopu.

Používání antimikrobiálních prostředků je esenciální pro zdraví zvířat i pro zdraví člověka. Existuje však všeobecná obava z jejich používání, popř. chybného používání. Vzhledem k tomu, že používání a rezistence antimikrobiálních prostředků je multifatoriální problém, vyžaduje proto multidisciplinární přístup. Výkonný výbor Komise Kodex alimentarius na svém 48. zasedání doporučil svolat schůzi expertů FAO, WHO a OIE, která by Komisi poradila, jak dál postupovat.
Ve dnech 1.–5. prosince 2003 se proto uskutečnil v Ženevě (Švýcarsko) první společný workshop expertů FAO, OIE a WHO zaměřený na vědecké zhodnocení nehumánního používání antimikrobiálních prostředků a antimikrobiální rezistence.
Plný text zprávy z workshopu FAO/OIE/WHO  [pdf ; 296663 bytů]