Bezpečnost potravin

Vědecké stanovisko EFSA k mikroorganismům vytvořeným syntetickou biologií

Vydáno: 11. 11. 2020
Autor: KM EFSA

Úřad EFSA hodnotil aktuálnost a dostatečnost stávajících pokynů pro tzv. "SynBioMs".

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) ve vědeckém stanovisku zhodnotil aktuálnost a dostatečnost stávajících pokynů, které se týkají mikrobiální charakterizace a hodnocení environmentálních rizik životaschopných mikroorganismů získaných syntetickou biologií, tzv. „SynBioMs“, u nichž se předpokládá, že budou záměrně uvolněny do životního prostředí. Cílem syntetické biologie (SynBio) je vytvářet nové biologické systémy a propůjčovat životaschopným buňkám nové vlastnosti. Úlohou EFSA bylo rovněž zvážit využití produktů syntetické biologie v zemědělsko-potravinářském odvětví v budoucnu a určit potenciální nebezpečí a rizika na životní prostředí.

Ve zveřejněném vědeckém stanovisku EFSA dospěl k následujícím závěrům:

  • Využití SynBioM, u nichž se předpokládá záměrné uvolnění do životního prostředí, by mohlo být proveditelné během následujících deseti let, nicméně využití spadající do působnosti EFSA se v příštím desetiletí neočekává.
  • Potenciální nebezpečí pro zdraví lidí/zvířat a pro životní prostředí, která by SynbBioMs představovaly při záměrném uvolnění do životního prostředí, se neliší od těch pro geneticky modifikované mikroorganismy (GMMs). Nicméně účinnost, při které SynBioMs reagují s biotickými a abiotickými faktory prostředí, se může lišit a může souviset s úrovní expozice, což by mohlo představovat vyšší riziko. Hodnocení nových nebezpečí a rizik by mělo být prováděno případ od případu.
  • Současné pokyny (EFSA 2011, 2018, 2019) mohou sloužit jako základ pro hodnocení rizik – pro hodnocení mikrobiální charakterizace SynBioMs a bezpečnosti genetické modifikace, stejně jako v případě hodnocení environmentálních rizik SynBioMs. Pokyny (EFSA 2011) poskytují základní principy pro detekci a pro monitorování životního prostředí po uvedení na trh produktů obsahujících životaschopné SynBioMs.
  • V případě mikrobiální a molekulární charakterizace je doporučena aktualizace pokynů pro některé specifické oblasti, např. v případě mikrořas, kvasinek a hub, xenobiontů, xenonukleových kyselin. Při budoucí aktualizaci pokynů pro hodnocení environmentálních rizik SynBioMs, stejně jako GMMs, je doporučeno zohlednit veškeré využití v zemědělském a potravinářském sektoru a zohlednit veškeré mikroorganismy, jejich cesty expozice a určovat specifické oblasti nebezpečí dle směrnice 2001/18/ES. Pro monitoring životního prostředí po uvedení na trh SynBioMs (vč. GMMs) v následujícím desetiletí je doporučeno pokyny rozšířit o postupy pro sledování nežádoucích účinků, které mohou plynout ze záměrného uvolnění do životního prostředí a o popis detekčních metod. 

 

Referenční dokumenty – pokyny EFSA:

Více informací a samotné stanovisko lze najít na webových stránkách EFSA: https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6263

 

Zdroj: EFSA