Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Vědecké stanovisko EFSA k akrylamidu v potravinách do kategorie

Aktuality KM EFSA > Aktuality KM EFSA
Aktuality > Aktuality

Vědecké stanovisko EFSA k akrylamidu v potravinách

Vydáno: 5.6.2015
Tisk článku
Autor: KM EFSA
Vědecký panel CONTAM EFSA předložil vědecké stanovisko k akrylamidu v potravinách.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) zveřejnil své vědecké stanovisko k akrylamidu v potravinách. Odborníci z Vědeckého panelu CONTAM (Panel pro kontaminanty v potravinovém řetězci) EFSA potvrdili předcházející hodnocení, že akrylamid v potravinách potenciálně zvyšuje riziko vzniku rakoviny pro spotřebitele všech věkových skupin. 

Důkazy vycházející ze studií na zvířatech potvrzují, že akrylamid a jeho metabolit glycidamid jsou genotoxické a karcinogenní: poškozují DNA a způsobují rakovinu. Důkazy z humánních studií, týkající se genotoxicity a karcinogenity akrylamidu, jsou v současné době omezené a neprůkazné.

Vzhledem k tomu, že akrylamid je přítomný v široké škále běžných potravin, toto zdravotní riziko platí pro všechny spotřebitele; nejvíce ohroženou věkovou skupinou jsou však děti z důvodu jejich malé tělesné hmotnosti. Nejdůležitější skupiny potravin přispívající k expozici akrylamidu jsou smažené bramborové výrobky, káva, sušenky, krekry, křehký chléb a měkký chléb.

Akrylamid vzniká v určitých potravinách, pokud jsou připravovány při teplotě vyšší než 120 °C a při nízké vlhkosti; zejména v potravinách obsahujících asparagin (aminokyselinu) a redukující cukry.

Vědecký panel CONTAM (Vědecký panel pro kontaminanty) EFSA zhodnotil 43 419 analytických výsledků týkajících se různých potravinářských komodit. Nejvyšší obsah akrylamidu byl zjištěn v náhražkách kávy, v kávě a ve smažených výrobcích z brambor. Průměrné hodnoty dietní expozice akrylamidu byly odhadnuty na 0,4 až 1,9 µg/kg t. hm./den, a 95 percentil dietní expozice akrylamidu na 0,6 až 3,4 µg/kg t. hm./den, napříč potravinářskými komoditami a různými věkovými skupinami spotřebitelů. 

Akrylamid je ihned po příjmu (se stravou) absorbován z gastrointestinálního traktu a je distribuován ke všem orgánům. Akrylamid je extenzivně metabolizován, převážně konjugací s glutathionem, ale také epoxidací na glycidamid. Vznik glycidamidu je považován za hlavní cestu genotoxicity a karcinogenicity akrylamidu.

Na základě experimentálních studií na zvířatech byly identifikovány možné následky toxicity akrylamidu: neurotoxicita, nepříznivé účinky na mužskou reprodukci, vývojová toxicita a karcinogenita. Data z humánních studií nejsou ale dostačující pro odhad odpovídající dávky. Vědecký panel CONTAM stanovil hodnotu BMDL10 (= orientační  nejnižší škodlivou dávku) ve výši 0,43 mg/kg t. hm./den pro periferní neuropatie u krys; a 0,17 mg/kg t. hm./den pro neoplastické (nádorové) efekty u myší.   

Vědecký panel CONTAM došel k závěru, že současná úroveň dietní expozice akrylamidu není znepokojující s ohledem na ne-neoplastické (non-neoplastic) efekty. Ačkoli epidemiologická asociace neoznačila akrylamid jako lidský karcinogen, hodnoty MOEs (limity expozice, margins of exposure) indikují obavy z neoplastických účinků akrylamidu, které jsou podloženy výsledky studií na zvířatech.


 

 

 

 

 

 


Zdroj:  Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA)

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021