Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Vědecké pokyny pro předkládání dokumentace týkající se potravinářských enzymů do kategorie

Aktuality KM EFSA > Aktuality KM EFSA
Aktuality > Aktuality

Vědecké pokyny pro předkládání dokumentace týkající se potravinářských enzymů

Vydáno: 2.11.2021
Tisk článku
Autor: KM EFSA
Nová vodítka EFSA pro žadatele o schválení enzymů

Na žádost Evropské komise vypracoval EFSA aktualizované vědecké pokyny, které mají žadatelům pomoci při přípravě žádostí schválení potravinářských enzymů.

Tyto pokyny popisují vědecké údaje, které je třeba uvést v žádostech o povolení potravinářských enzymů a o rozšíření použití u stávajících povolení, v souladu s nařízením (ES) č. 1331/2008 a jeho prováděcími pravidly. Informace, které mají být v žádostech uvedeny, se týkají zdroje, výroby a vlastností potravinářského enzymu, toxikologických údajů, alergenicity a odhadu dietární expozice. Zdroj, výroba a vlastnosti potravinářského enzymu se nejprve posuzují pouze u enzymů mikrobiálního původu a následně u enzymů získaných z rostlin a u enzymů z živočišných zdrojů. Nakonec se údaje požadované pro toxikologii, alergenicitu a dietární expozici vztahují na všechny potravinářské enzymy nezávisle na zdroji. Na základě předložených údajů úřad EFSA posoudí bezpečnost potravinářských enzymů a dospěje k závěru, zda za navrhovaných podmínek použití představují riziko pro lidské zdraví.

Tato publikace je propojena s článkem v EFSA Supporting Publications.

Zdroj: EFSA

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021