Bezpečnost potravin

Ve švestkové šťávě a olivách detektován akrylamid

Vydáno: 1. 4. 2004
Autor:

Pracovníci FDA zjistili přítomnost potenciálně karcinogenního akrylamidu v dalších potravinách, a to v dětských biskvitech, černých olivách a švestkové šťávě.

Problém přítomnosti akrylamidu ve zpracovaných potravinách opět rozvířila zpráva amerických inspektorů jakosti potravin, kteří zjistili přítomnost karcinogenního akrylamidu v další skupině potravin. Na základě výsledků testování 740 vzorků potravin prováděného pracovníky Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) byly do seznamu potravin obsahujících akrylamid zařazeny další výrobky, a to dětské biskvity, černé olivy a švestková šťáva. Podle prohlášení FDA jsou nové údaje konzistentní s předchozími výsledky, které prokázaly zvýšenou hladinu akrylamidu v bramborových výrobcích a dalších potravinách s vysokým obsahem sacharidů, zpracovávaných za vysokých teplot a poněkud nižší hladinu akrylamidu v mléčných výrobcích a dětské výživě. Rozruch kolem akrylamidu vyvolala v dubnu roku 2002 zpráva švédského Úřadu pro potraviny, která informovala o přítomnosti vysokých množství tohoto „pravděpodobného humánního karcinogenu“ v některých druzích potravin zpracovávaných za vysokých teplot. Od té doby byl akrylamid identifikován v řadě tepelně opracovaných potravin v dalších zemích včetně Nizozemí, Norska, Švýcarska, Velké Británie a USA. Ne zcela jasná ovšem stále zůstávala jeho tvorba v potravinách. V současné době se rozřešení otázky vzniku akrylamidu v potravinách věnuje v západní Evropě několik vědeckých týmů. Výsledky výzkumů naznačují, že akrylamid se vytváří přirozenou cestou v některých potravinách, které se vaří nebo zpracovávají za vysokých teplot a jeho obsah se pravděpodobně zvyšuje s prodlužující se dobou zahřívání. Podle názoru pracovníků WHO je zapotřebí dalších výzkumů, které by objasnily jednak příčiny tvorby akrylamidu, jednak vymezily podmínky, za kterých dochází v potravinách ke zvyšování, resp. redukci jeho obsahu. Světový výzkum, kterého se účastní státní výzkumné ústavy, nezávislé laboratoře i výzkumná pracoviště potravinářského průmyslu v současné době koordinuje WHO. U příležitosti nedávné výstavy FiE (Food Ingredients Europe) byla uspořádána konference o akrylamidu, kde byla tato spolupráce oceněna předními odborníky. Přítomnost akrylamidu v potravinách je velmi ožehavá otázka a jako taková se musí řešit s velkou obezřetností. Spotřebitelská skupina Centrum pro vědu ve veřejném zájmu lobuje za limity pro akrylamid v potravinách, představitelé potravinářského průmyslu se naopak domnívají, že to nebude zapotřebí, vzhledem k výsledkům výzkumu obsahu akrylamidu v různých druzích potravin FDA, které spotřebitele dostatečně informují.
http://www.foodnavigator.com