Bezpečnost potravin

Ve Francii byla zrušena obligatorní vakcinace proti bluetongue

Vydáno: 5. 11. 2010
Autor:

Podle rozhodnutí francouzského ministerstva zemědělství již nebude nutné u celé populace skotu, ovcí a koz provádět obligatorní vakcinaci proti katarální horečce ovcí.  

Paříž (AgE) – Ve Francii byla 2. listopadu 2010 zrušena obligatorní vakcinace proti katarální horečce ovcí. Vakcinace skotu, ovcí a koz tak již bude jen na bázi dobrovolnosti.
 
Povinnost vakcinace proti sérotypu 2 a 8, kterou provádějí veterinární lékaři zůstává zachována v případně přeshraničního prodeje živých zvířat. Grémium doporučilo u ostatní zvířat již jen dobrovolnou vakcinaci, přičemž očkovací látku mohou zvířatům aplikovat buď vedoucí zemědělských podniků nebo veterinární lékaři.
 
Vakcinační kampaň byla účinná
Ministerstvo zemědělství pod vedením Bruno Le Maire vydalo praktickou příručku s názvem "Díky vakcinaci ochráním svoje stádo“, která má být distribuována zemědělským a obchodním sdružením a také bude k dispozici na internetových stránkách ministerstva. Možnost ustoupit od obligatorní vakcinace odůvodňují experti úspěchem povinného očkování v letech 2009 a 2010, kdy se podařilo dostat pod kontrolu další šíření virového sérotypu 1 a 8. V letošním roce se podle informací ministerstva zemědělství vyskytl pouze jeden jediný případ onemocnění bluetongue, přičemž v loňském roce to bylo ještě 83 případů a v roce 2008 dokonce foto: agrarfoto.com32 000 případů onemocnění.
 
Vysoký stupeň zdravotní ochrany je důležitý
Svůj apel na provádění dobrovolné vakcinace i zvířat zůstávajících na území Francie ministerstvo odůvodnilo nutností zachování vysokého stupně ochrany zdravotního stavu zvířat. Je nutná mobilizace všech zúčastněných – chovatelů, veterinárních lékařů a profesních svazů – aby nedošlo k ohrožení dobrého jména francouzských chovatelů hospodářských zvířat a důvěry jejich obchodních partnerů. Vakcinace je jediným skutečně účinným prostředkem jak zabránit novému výskytu tohoto nebezpečného onemocnění. Francouzský svaz obchodníků s dobytkem (FFCB) již v létě požadoval, aby musela být živá zvířata určená na export vakcinována veterinárním lékařem a musela pocházet z vakcinovaného stáda.
 
Přednosti dobrovolné vakcinace
Francouzský Úřad veterinárního zdraví a hygieny (FNGDS) dal podnět, aby měli chovatelé, jejichž zvířata zůstávají v zemi možnost svoje zvířata očkovat sami, zvlášť když není vyloučeno, že by mohli trvat na vakcinaci i odběratelé dobytka ve Francii. FNGDS pracuje současně na vývoji biologického testu, s jehož pomocí by bylo možné skutečně prokázat provedenou vakcinaci. Dobrovolná vakcinace má podle názoru FNGDS i své přednosti. Kromě jiného si může chovatel sám určit termín vakcinace tak, aby např. nemusely být očkovány březí plemenice.
 
Paris empfiehlt freiwillige Blauzungen-Impfung