Bezpečnost potravin

Varování před kyselinou erukovou

Vydáno: 6. 10. 2004
Autor:

Kontrolní úřad Velké Británie (FSA) v rámci systému RASFF varuje před nakládanou zeleninou a ostrými omáčkami z jihovýchodní Asie, v kterých byl zjištěn nadměrný obsah kyseliny erukové, což může znamenat zvýšené riziko srdečních chorob.

Spotřebitelé byli varováni, aby nekonzumovali některé druhy nakládané zeleniny, zeleninových výrobků a pikantních omáček, protože obsahují nepřípustné množství kyseliny erukové, která může znamenat zvýšené riziko srdečních chorob. FSA (Vel. Brit.) vydala varování po zjištění nepřípustně vysokých množství kyseliny erukové. „Lao Gan Ma“ pikantní pepřová omáčka obsahovala 27 % erukové kyseliny z celkových mastných kyselin, přičemž přípustné množství je 5 %. „Pachranga red chillies“ a “stuffed pickle“ a „Lao Gan Ma oriental black“ obsahovaly kolem 23 %.
Následný průzkum v Birminghamu ukázal, že některé výrobky obsahují až 46 % kyseliny erukové (z celkového množství mastných kyselin). Závadné produkty – vesměs dovážené z Bangladéše, Číny, Indie a Pákistánu – byly nabízeny především v malých obchodech určených jihoasijské a čínské komunitě. (Vyhláška 305/2004 Sb. požaduje v souladu s EU, aby potraviny s obsahem tuku nad 5 % neobsahovaly více než 5 % kyseliny erukové z veškerých mastných kyselin.)
FSA předala varování Komisi a kompetentním úřadům členských států EU a zajišťuje, aby výrobky byly staženy z trhu a aby na internetu byla spotřebitelům k dispozici informace o závadnosti.
EU Food Law, 2004, č. 179, s. 21