Bezpečnost potravin

Varování před DEHP v potravinách

Vydáno: 13. 11. 2003
Autor:

Podle Federálního institutu pro vyhodnocení rizik (BFR) v Německu může být příjem plastifikátoru DEHP (diethyl-hexyl-ftalát) z potravin vyšší než se předpokládalo. Látka může mít toxický vliv na reprodukci a proto byl Evropský chemický úřad požádán o revizi hodnocení DEHP.

Studie provedená na universitě v německém Erlangenu vyvolala potřebu revidovat dosavadní stanoviska. Podle Vědeckého výboru pro potraviny (SCF) je tolerovatelný denní příjem 50 μg/kg tělesné hmotnosti, ale legislativní stanovení mezních hodnot je v rukách jednotlivých států. Podle studie z Erlangen je nebezpečí podhodnoceno. Vzorky moči 85 testovaných osob ukázaly, že skutečný příjem je u 5 % osob nad limitem stanoveným SCF.
DEHP (diethyl-hexyl-ftalát)má nízkou akutní toxicitu a není považován za mutagenní látku. V závislosti na dávce může poškozovat ledviny a játra. V pokusech na zvířatech tato látka snižuje reprodukční schopnost a přispívá ke kongenitálním abnormalitám sexuálních orgánů u samců.
DEHP se používá při výrobě řady plastů (v Evropě do ca 30 % plastů), ale především do PVC. Materiály jsou často používány k balení mléčných výrobků, ryb a mořských živočichů a olejů, což jsou potraviny s větší tendencí absorbovat DEHP. Podle Federálního institutu pro vyhodnocení rizik (BFR) v Německu může být příjem plastifikátoru DEHP z potravin vyšší než se předpokládalo. Poznání je založeno na novém výzkumu university v Erlangen. Látka může mít toxický vliv na reprodukci a proto byl Evropský chemický úřad požádán o revizi hodnocení DEHP.
EU Food Law, 2003, č. 141, s. 14