Bezpečnost potravin

Vakcinace vykrmovaného skotu proti E. coli

Vydáno: 18. 11. 2005
Autor:

Již více než 20 let se odvětví výroby hovězího masa zabývá problematikou Escherichia coli hlavně v souvislosti s bezpečností potravin.

Podle výzkumu provedeného na univerzitě v Nebrasce snižuje vakcinace skotu ve fídlotech proti proteinům typu III E. Coli 0157:H7 vylučování těchto mikroorganizmů ve výkalech o 59 %. V Nebrasce zkoušeli vliv různého počtu použitých dávek komerčně připravené vakcíny na vylučování E. coli 0157:H7 ve výkalech. Zjistili, že účinnost vakcíny se zvyšuje se stoupajícím počtem použitých dávek a vakcinace většiny skotu v kotci má významný ochranný účinek (imunita stáda) vůči nevakcinovaným zvířatům ve stejném kotci.

Feedstuffs, 77, 2005, č. 43, s. 10