Bezpečnost potravin

V USA ustavena nová divize FERN

Vydáno: 23. 2. 2005
Autor:

Úřad pro bezpečnost a kontrolu potravin při americkém ministerstvu zemědělství oznámil ustavení nové divize FERN (Food Emergency Network), která bude tvořena sítí kontrolních laboratoří po celé Americe.

Úřad pro bezpečnost a kontrolu potravin při americkém ministerstvu zemědělství (FSIS) oznámil ustavení nové divize FERN (Food Emergency Network), která bude tvořena sítí laboratoří z celé Ameriky, schopných okamžitě reagovat na mimořádné případy týkající se bezpečnosti, resp. nezávadnosti potravin. Divize FERN bude koordinovat činnost laboratoří analyzujících vzorky podezřelých potravin, stejně jako validovat nové metody určené pro detektování nebezpečných látek v potravinářských výrobcích. Vytvoření nové divize FERN je jedním ze série opatření FSIS směřujících k ochraně spotřebitelů proti záměrné kontaminaci masa, drůbeže a vaječných výrobků. Více informací na adrese:  

http://www.foodsafetytoday.com