Bezpečnost potravin

V televizních pořadech o vaření je plno prohřešků proti bezpečnosti potravin

Vydáno: 30. 6. 2004
Autor:

Výzkum prováděný na univerzitě v Guelphu prokázal, že v průběhu televizních pořadů věnovaných vaření se vyskytuje řada závažných prohřešků proti bezpečnosti potravin, které mohou negativně ovlivnit bezpečnost pokrmů připravovaných v domácnostech.

Nejnovější studie pracovníků univerzity v Guelphu ukázala, že během třicetiminutového televizního pořadu o vaření se při práci s potravinami vyskytne, pokud se týká bezpečnosti potravin, v průměru sedm závažných chyb. V rámci výzkumu bylo sledováno celkem 116 programů vysílaných televizí v průběhu roku 2002 a 2003 v Kanadě, USA a Velké Británii. Nejčastěji zjišťovaným nedostatkem při přípravě pokrmů bylo špatné mytí rukou, z dalších běžných chyb pak kontaminace mezi surovinami a připravenými jídly, nedostatečné mytí zeleniny a ovoce nebo dokonce jeho opomenutí a neodpovídající mytí nádobí a náčiní používaného k vaření a kuchyňských prkének. Vědci poukazují na to, že řada spotřebitelů si může v důsledku sledování takových televizních pořadů vytvořit špatné pracovní návyky, protože bylo prokázáno, že spotřebitelé spoléhají na tyto programy a považují je za hlavní zdroj informací o přípravě pokrmů a bezpečnosti potravin. Studie byla publikována v květnovém čísle časopisu Food Protection Trends. Více informací na adrese   nebo na stránkách

http://www.foodsafetygtoday.com