Bezpečnost potravin

V roce 2007 provedla potravinářská inspekce více než 63 tisíc kontrol

Vydáno: 5. 3. 2008
Autor:

Tisková zpráva SZPI ze dne 5.3.2008.

Rok od roku provádí Státní zemědělská a potravinářská inspekce více kontrol. Potvrzují to i údaje z roku 2007. Oproti roku 2006 bylo také zjištěno více nevyhovujících vzorků, bylo uloženo více zákazů na uvádění do oběhu a uzavřeno více správních řízení (viz graf).V roce 2007 inspektoři SZPI uskutečnili celkem 29 672 vstupů do provozoven potravinářských podniků, z toho 19 781 v maloobchodní síti, 7 956 ve výrobě, 1 854 ve velkoskladech a 81 kontrol na ostatních místech (například v přepravě). V rámci těchto vstupů provedli 63 670 cíleně zaměřených kontrol. Za celý rok takto zjistili 5553 nevyhovujících vzorků potravin a ostatních výrobků, nejvíce z nich v maloobchodní síti (4794 vzorků). Nejvyšší počty nevyhovujících vzorků přitom zjistili u čerstvé zeleniny a u ovoce (938 a 728 vzorků), hned poté u vína (542), masa – masných výrobků (484), výrobků studené kuchyně (374) a mléčných výrobků (351).Celkově uložila SZPI 13 215 zákazů uvádění do oběhu vztahujících se na potraviny a tabákové výrobky v hodnotě převyšující 46 miliónů korun. K potravinářským výrobkům, u nichž byly zákazy uloženy nejčastěji, patřily mléčné výrobky a masné výrobky. V roce 2007 bylo také pravomocně skončeno 2 037 správních řízení, v nichž byly uloženy pokuty v celkové výši 37 465 000 korun. Kvalitu a bezpečnost potravin na českém trhu však nelze hodnotit pouze na základě výsledků kontrol SZPI. Kontroly se totiž cíleně zaměřují především na riziková místa prodeje a výroby, z toho plynou i velké počty zákazů.Velké množství kontrol provedla SZPI na základě podnětů od spotřebitelů, v roce 2007 jich přijala celkem 2 614, z nichž 968 vyhodnotila jako oprávněné. Nejčastěji si spotřebitelé stěžovali na jakost potravin, zdravotní závadnost, hygienické nedostatky v prodejnách či na prodej potravin s prošlou dobou použitelnosti. Další stovky podnětů inspekci předali jiné kontrolní orgány a instituce, zejména Česká obchodní inspekce (302 podnětů) a krajské hygienické stanice (227 podnětů).
 
 
Více informací najdete ve Zprávě o činnosti SZPI za rok 2007, která je dostupná také na webových stránkách www.szpi.gov.cz.
Zdroj: Martina Šmídtová, tisková mluvčí SZPI