Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek V připomínkovém řízení je novela zákona o GMO do kategorie

Geneticky modifikované potraviny a krmiva > Geneticky modifikované potraviny a krmiva
Aktuality legislativa > Aktuality legislativa
Aktuality > Aktuality

V připomínkovém řízení je novela zákona o GMO

Vydáno: 28.7.2015
Tisk článku
Autor: BIOTRIN
Informace organizace BIOTRIN ze dne 27. 7. 2015.

Ministerstvo životního prostředí (dále "MŽP") rozeslalo do připomínkového řízení novelu zákona č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, viz http://www.mzp.cz/cz/gmo_navrh_zakona.

Novela řeší dvě témata:

1. Mediální zájem vyvolala možnost omezit nebo zakázat na území ČR pěstování geneticky modifikované (dále "GM") plodiny, která bude povolena na úrovni EU. Podle návrhu MŽP bude moci v konkrétních případech zákaz vyhlásit vláda. Dále novela obsahuje zmocnění pro MŽP a Ministerstvo zemědělství, aby během schvalovacího procesu GM plodiny na evropské úrovni mohly požádat o vynětí území ČR z konečného povolení. Je ovšem třeba zdůraznit, že sama novela žádný zákaz nestanoví, neuvažuje se ani o zákazu jediné doposud pěstované GM plodiny - Bt kukuřice MON810.

2. Pro vědecké pracovníky má z praktického hlediska význam druhý okruh změn zákona č. 78/2004 Sb., a sice zjednodušení požadavků na uzavřené nakládání s GMO v nejnižší kategorii rizika. Cílem je snížení administrativní zátěže, která je nyní u laboratorního použití GMO vyšší, než požaduje příslušná směrnice EU. Například již nebude potřeba u první kategorie rizika zpracovávat havarijní plán, zkracuje se též doba povinného uchovávání dokumentace atd. GM mikroorganismy a laboratorní zvířata jsou ve výzkumu používány zcela běžně, s hodnocením rizika takových činností již ČR získala dostatečné zkušenosti, není tedy důvod, abychom měli přísnější předpisy než třeba Rakousko nebo Nizozemsko.

Ministerstvo životního prostředí

Zdroj: BIOTRIN

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021