Bezpečnost potravin

V kontrolách provozoven stravovacích služeb pražští hygienici nepolevili ani v posledním měsíci loňského roku

Vydáno: 25. 1. 2023
Autor: HSHMP

Výsledek kontrol Hygienické stanice hlavního města Prahy

V době, kdy se většina lidí věnovala nasávání předvánoční atmosféry a nakupování vánočních dárků, tak pražští hygienici, v zájmu prevence a ochrany zdraví konzumentů, pokračovali v pravidelných kontrolách provozoven poskytujících stravovací služby. V prosinci 2022 zavítali do hned 85 takových podniků. Bohužel ani v tomto měsíci kontrolní nálezy v některých případech zásadám správné hygienické praxe neodpovídaly. Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen “HSHMP”) proto musela za zjištěná pochybení přistoupit k udělení devatenácti finančních sankcí v celkové částce 136 000 korun.

S některými “zajímavými” nálezy z praxe se pražští hygienici jako již tradičně rádi podělí s veřejností prostřednictvím níže v tomto textu prezentovaných fotografií. Pokrmy připravované v kuchyni se znečištěným stropem u vyústění vzduchotechniky či vařené z potravin uchovávaných na špinavé zemi v suchém skladu by zřejmě žádný konzument na stole mít nechtěl. K pocitu dobré chuti by jistě nepřispělo ani vědomí špinavé podlahy v kuchyni. Stejně tak by asi nikomu nechutnal ani nápoj, pokud by host viděl špinavý výrobník ledu nebo odpudivý nepořádek na pracovní ploše u stáčení vín v barovém zápultí. Za tyto a jiné vážné přestupky proto pražští hygienici pokuty udělují. Současně však stále v praxi apelují na provozovatele i personál, aby všem aspektům správné hygienické praxe, v zájmu zdraví konzumentů, věnovali maximální pozornost.

Ilustrační obrázek

 

Potěšitelné je, že si nedostatků všímá sama veřejnost, která své poznatky HSHMP předává. Na základě podnětu od veřejnosti se jen v prosinci 2022 uskutečnilo 16 kontrol. Lidem ponejvíce vadila nedostatečná provozní hygiena v restauracích.

V důsledku špatných praktických postupů se nadále objevují případy lidí, kteří po konzumaci pokrmu v restauraci či jídelně mívají zdravotní obtíže. V prosinci 2022 HSHMP takových případů řešila celkem 8. V plné polovině se tyto podněty po detailním prověření ukázaly jako oprávněné.


Zdroj dat: HSHMP – časové období: prosinec 2022

 

Zdroj dat: HSHMP – časové období: prosinec 2022

 

V prosinci patřily mezi nejčastější zjišťovaná pochybení nedostatky v následující oblastech:

obecných požadavcích na potravinářské provozy;
provozní hygieně;
ochraně potravin a pokrmů před kontaminací;
označování rozpracovaných pokrmů;
skladování potravin.

Stručná statistická tabulka s počty kontrol, výšemi sankcí – jednotlivá období roku 2022:

Zdroj dat: HSHMP

 

Vybrané fotografie z konkrétních kontrol HSHMP za prosinec 2022:

Foto č. 1 – nedostatky v provozní hygieně – mastnota a znečištěná podlaha v kuchyni mezi zařizovacími předměty


Zdroj: HSHMP

 

Foto č. 2 – nedostatky v provozní hygieně – znečištěný strop u výustky vzduchotechniky v kuchyni

Zdroj: HSHMP

 

Foto č. 3 – nedostatky v provozní hygieně – provozní nepořádek na pracovní ploše u stáčení vín v barovém zápultí

Zdroj: HSHMP

 

Foto č. 4 – nedostatky v provozní hygieně a ve skladování potravin – potraviny skladovány na zemi v suchém skladu


Zdroj: HSHMP

 

Foto č. 5 – znečištěný výrobník ledu


Zdroj: HSHMP

 
Přehled HSHMP v prosinci 2022 kontrolovaných provozoven

 

V Praze 25. 1. 2023
Odbor hygieny výživy a předmětů běžného užívání HSHMP

Zdroj: HSHMP