Bezpečnost potravin

V Itálii byl objeven v mléce dioxin

Vydáno: 8. 4. 2003
Autor:

kontaminace mléka dioxinem nedaleko Neapole z výparů ilegální skládky odpadu; likvidace kontaminovaného mléka; viníkem je ekomafie obchodující s komunálním odpadem

Italská policie zkonfiskovala 130 t mléka nedaleko Neapole poté, kdy testy ukázaly, že mléko je kontaminováno vysoce toxickou látkou dioxinem, který z výparů ilegální skládky odpadu nacházející se v blízkosti zóny produkce mléka. Navíc muselo být ze stejného důvodu zlikvidováno mléko od 5400 dojnic. Ekologické skupiny požadují zahájení civilního soudního řízení proti těm, které považují za viníky. Vina je zřejmě na tzv. ekomafii z podsvětí, které je zainteresované na lukrativním sběru a prodeji odpadu v oblasti velkoměsta.

Agra Europe, 2003, č. 2046, s. N/4