Bezpečnost potravin

V dětské výživě v Británii nebyla zjištěna přítomnost žádných kovů

Vydáno: 20. 9. 2003
Autor:

Při kontrole obsahu kovů v dětské výživě nebyly britským Úřadem pro potravinové standardy zjištěny žádné nedostatky.

Šetření, prováděné pracovníky Ústřední vědecké laboratoře při britském Úřadu pro potravinové standardy (FSA), které probíhalo v období od března 2001 do července 2002, bylo zaměřeno na sledování obsahu kovů ve 189 vzorcích dětské výživy, dezertů, sucharů a dětských nápojů. Konkrétně byl zjišťován obsah hliníku, antimonu, arsenu, kadmia, chromu, mědi, olova, rtuti, niklu, selenu, cínu a zinku. V závěrech, provedených na základě výsledků Výborem pro toxicitu chemických látek v potravinách, spotřebním zboží a životním prostředí (COT) bylo konstatováno, že vzhledem ke konzumovanému množství dotčených potravin dětmi, není žádný důvod k obavám, že by tyto potraviny pro ně v sobě skrývaly jakékoli zdravotní riziko. Podrobnější informace na adrese
http://www.foodsafetytoday.com