Bezpečnost potravin

Užití antibiotik podporuje rezistentní kmeny rodu Campylobacter

Vydáno: 14. 10. 2005
Autor:

Antibiotika používaná v chovu drůbeže podporují antibiotickou rezistenci bakterií žijících na potravinách, které způsobují infekci u lidí.

Podle studie výzkumníků z Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health v USA  patří k rezistentním bakteriím i Campylobacter. Studie kromě jiného dokazuje, že u kuřat odchovaných bez antibiotik je menší pravděpodobnost kontaminace rezistentním  kmenem rodu Campylobacter. Podle nových poznatků může Campylobacter rezistentní vůči antibiotkům přetrvávat v drůbeží populaci a drůbežích výrobcích dlouho poté, co výrobci zastavili užívání antibiotik.
Studie byla zaměřená na fluoroquinolony (FQ), antibiotika užívaná pro likvidaci E. coli u brojlerů. Baytril schválený pro aplikaci u drůbeže je jediný zbývající FQ na trhu.
Ve studii byly srovnávány vzorky z drůbeže z podniků, kde užívají antibiotika se vzorky z podniků, kde se antibiotika neužívají.
U 84 % všech testovaných vzorků byl zjištěn Campylobacter. Tam kde nepoužívali FQ se nezvýšila pravděpodobnost kontaminace kmenem rodu Campylobacter. U běžných vzorků byla 460x vyšší pravděpodobnost, že obsahují odolné kmeny než u vzorků z chovů, kde nepoužívali antibiotika. Významné je zjištění, že rezistence proti FQ u běžných výrobků  přetrvává jeden rok
Podle autorů mohou u brojlerů převažovat  rezistentní populace rodu Campylobacter  i bez aplikace antibiotik. Rezistentní populace mohou vzniknout i při reziduální kontaminaci v drůbežárnách.
World Poultry, 21, 2005, č. 7, s. 6-7