Bezpečnost potravin

Uzavřena dohoda o podmínkách obchodu s GMO

Vydáno: 2. 3. 2004
Autor:

Země Asie, Afriky, Evropy a většiny Latinské Ameriky uzavřely 27. února v malajském Kuala Lumpuru dohodu o zpřísnění pravidel pro obchod se semeny geneticky modifikovaných rostlin. USA a Austrálie se k dohodě nepřipojily.

Země Asie, Afriky, Evropy a většiny Latinské Ameriky uzavřely 27. února v malajském Kuala Lumpuru dohodu o zpřísnění pravidel pro obchod se semeny geneticky modifikovaných rostlin. Hlavní producenti těchto semen, USA a Austrálie, se však k dohodě nepřipojili. Dohoda téměř 90 zemí požaduje po vývozcích semen geneticky modifikované kukuřice, sóji a bavlny podrobné informace, které dovozcům umožní rozhodnout, zda tyto produkty přijmou. Stanoví rovněž rámec pro řešení možných problémů, včetně postupu při určování a vymáhání náhrad škod. Austrálie ani USA se však k dohodě, která vznikla v rámci kartagenského protokolu o biologické bezpečnosti, nepřipojily. Podmínky pro vývozce jsou totiž podle jejich názoru v dohodě tvrdší, než  mohly akceptovat.
Geneticky modifikované plodiny a potraviny si navzdory  kampaním, které proti nim vedou ekologové, již nacházejí cestu i k evropskému spotřebiteli. Evropská unie nyní postupně ruší embargo na dovoz a používání nových geneticky modifikovaných plodin.
www.reuters.com