Bezpečnost potravin

Uspokojování poptávky po libovém mase

Vydáno: 6. 9. 2006
Autor:

Globální trend směřující k libovému masu se odráží v požadavcích obchodníků na výrobce masa.

Uspokojování poptávky po libovém mase
Poslat článek emailem Vytisknout článek Článek : 50304 ; Vydáno : 11.8. 2006 ; Autor : Ing. Iva Hvízdalová
Globální trend směřující k libovému masu se odráží v požadavcích obchodníků na výrobce masa.
Podle jednoho z nejvýznamnějších světových výrobců doplňků krmiv se v poslední době stupňuje tlak na producenty masa a drůbeže, který je způsoben změnami globálních zákaznických trendů. Aby mohli těmto tlakům úspěšně čelit, a zároveň zůstali konkurenceschopní, je třeba do výroby cíleně zapojovat výsledky posledních výzkumů ve výživě dobytka. Hledání zdravějšího životního stylu s sebou přináší rozsáhlé změny ve zvyklostech chování zákazníků, kteří kupují maso.
Světové trendy směřují ke konzumaci libovějšího masa. Tato skutečnost se odráží v požadavcích obchodníků na výrobce masa. Postupně musí na tuto okolnost reagovat i chovatelé prasat a drůbeže.
Již delší dobu hrají klíčovou roli v pomoci výrobcům pokroky v genetice. Daří se, jak snižovat ceny, tak i podstatně zvyšovat schopnost zvířat efektivně využívat krmivo a vytvářet vyšší podíl libového masa. Ačkoli proces výroby kvalitního libového masa ovlivňuje celá řada faktorů, přesto hraje výživa zvířat klíčovou roli.
Nová generace výživových doplňků krmiv, které byly vyvinuty na základě vědeckých poznatků specialistů, obsahuje betain a enzymy.  
Ke slovu přichází optimalizace životně důležitých složek krmiva, která vede k využívání plného potenciálu dnešní vysoké genetické hodnoty prasat a drůbeže. Tím je možno dosáhnout  produkce libovějšího masa, jež požadují ti zákazníci, kteří si uvědomují cenu svého zdraví.
Stále více se ke zvýšení hospodárnosti výroby využívá betain. Zlepšuje se kvalita porážených kusů a usnadňuje se výroba. Současně klesá i jejich cena. Betain má schopnost posilovat vlastnosti napomáhající zvyšovat podíl libového masa. V řadě sledování prováděných s výrobkem uváděným do oběhu pod obchodním názvem Betafin se prokázalo, že je tento prostředek schopen v průměru zvýšit poměrný podíl libového vepřového masa o 1,5 %, v případě krůtího masa poskytuje nárůst o zhruba 3 % a u výkrmových kuřat se zvyšuje výnos o 4 %. Kromě toho jsou známy účinky betainu ovlivňující strukturu střeva, napomáhající dobrému strávení krmiva a jeho vstřebávání, přispívající ke zvýšení konzistence vepřového a drůbežího masa.
Z dalších prováděných pokusů lze usoudit, že použití enzymatických preparátů do krmiv prasat zlepšuje rovnoměrnost růstu a podíl tvorby libového masa. To je způsobeno tím, že se z podávaných krmiv uvolňuje více látek důležitých pro výživu chovaných zvířat.
Enzymatický prostředek Porzyme snižuje proměnlivost konečné živé hmotnosti selat průměrně o 31 % a u dospělých kusů o 27 %. Řada devíti experimentů ukázala, že tento přípravek zvyšuje množstevní podíl libového masa v průměru od 1,5 % a napomáhá prasatům, aby se přiblížili k využití jejich plného genetického potenciálu. S tím se současně výrobcům zvyšuje jejich ziskovost.