Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek USA kladně ohodnotila veterinární dozor v ČR u domácích prasat do kategorie

Aktuality DO > Aktuality DO
Aktuality > Aktuality

USA kladně ohodnotila veterinární dozor v ČR u domácích prasat

Vydáno: 21.5.2021
Tisk článku
Autor: SVS
Tisková zpráva SVS

Inspekční služba pro zdraví zvířat a rostlin (Animal and Plant Health Inspection Service – APHIS), která spadá pod ministerstvo zemědělství USA, aktuálně zveřejnila na svém webu finální zprávu hodnotící nákazové statusy ČR u domácích prasat. Hodnocení proběhlé v roce 2019 dopadlo pro ČR dobře. USA nákazové statusy týkající se nemocí prasat uznala a kladně ohodnotila zavedená preventivní opatření i připravenost českého veterinárního dozoru čelit nákazám.

Česká republika byla jedním z vybraných států EU, jejichž nákazové statusy APHIS posuzovala. Audit se zaměřil na čtyři nákazy prasat – slintavku a kulhavku (SLAK), vezikulární choroby prasat (VCHP), klasický mor prasat (KMP) a africký mor prasat (AMP).

Hodnocení zahrnovalo, jak posouzení poskytnutých písemných informací, tak fyzickou inspekci týmu APHIS v ČR. Inspekce zahrnovala jednání na Ústřední veterinární správě Státní veterinární správy (SVS) v Praze a vybraných krajských veterinárních správách, návštěvu velké farmy s chovem prasat, malochovu, porážky prasat, asanačního podniku i pohraniční veterinární stanici na pražském letišti.

Americká inspekce ve své hodnotící zprávě konstatovala, že česká SVS má dostatečné právní zmocnění a zdroje pro účinné a efektivní provádění činností v oblasti zdraví zvířat. Pozitivně inspektoři ohodnotili také tuzemský robustní systém pro označování zvířat, evidenci hospodářství a kontrolu pohybu hospodářských zvířat. Tyto systémy podle amerických inspektorů umožňují rychlé dosledování zvířat v případě výskytu nákazy. Osvědčování vývozů je dle inspekce jasně zdokumentováno.

Podle APHIS ČR provádí dostatečná opatření k tomu, aby se zabránilo proniknutí sledovaných nákaz prasat do ČR. Pokud by k takovému proniknutí nákazy došlo, ČR je schopná tuto nákazu zjistit a omezit její šíření, jak prokázala ve své reakci na výskyt AMP v roce 2017. ČR se navíc může prokázat historií rychlého hlášení výskytu nákaz a přijímání vhodných opatření k zabránění jejich vývozu do třetích zemí.

„Toto potvrzení stávajících nákazových statusů umožní pokračovat v případných vývozech chovného materiálu prasat do USA a může usnadnit vyjednávání o vývozech do jiných třetích zemí,“ uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád.

Nákazové statusy jsou pro jednotlivé státy zásadní zejména z hlediska možného vývozu zvířat a živočišných produktů. Nejdůležitější jsou zejména mezinárodní statusy udělované Evropskou komisí a Světovou organizací pro zdraví zvířat (OIE). Pokud jde o nákazy prasat, má ČR v současné době mezinárodní status země prosté Aujeszkyho choroby prasat, klasického moru prasat a také afrického moru prasat. Některé z hlediska agrárního zahraničního obchodu významné třetí země (jako třeba USA) udělují potenciálním vývozcům statusy vlastní ve snaze ochránit své území před zavlečením nebezpečných nákaz.

 

Petr Vorlíček
tiskový mluvčí SVS

Zdroj: SVS

Foto: Shutterstock

 

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021