Bezpečnost potravin

Úřad pro bezpečnost potravin v Maďarsku zahajuje činnost

Vydáno: 1. 1. 2003
Autor:

nově vytvořený Úřad pro bezpečnost potravin v Maďarsku na základě doporučení EU, poslání úřadu, koordinace dosud existujících útvarů pro kontrolu bezpečnosti potravin, náklady na provoz úřadu, vybudování nových veterinárních a fytosanitárních stanic na východních a jižních hranicích Maďarska

V Maďarsku má co nejdříve zahájit činnost Úřad pro bezpečnost potravin, který bude působit v souladu s pravidly zavedenými před třemi roky v Evropské unii. Struktura této instituce vychází z francouzského modelu a podle náměstka ministra zemědělství bude vytvořena z existujících útvarů, které se dosud zabývaly otázkami kvalitních a nezávadných potravin. Kontrola bezpečnosti potravin byla v Maďarsku správně zaměřena, ale založení nového úřadu bylo potřebné pro koordinaci práce různých institucí. Představitelé EU nedávno konstatovali, že maďarská veterinární a fytosanitární kontrola a dozor nad zdravotní nezávadností potravin jsou dobře připraveny na připojení k EU. Fungování nové a jednotné instituce pro bezpečnost potravin nebude vyžadovat žádné podstatné investice s výjimkou subvence ve výši 10–12 mil. HUF na vybudování fytosanitárních stanic na jižních a východních hranicích Maďarska. Přesto však podle stanoviska ministerstva zemědělství se musí kontrola bezpečnosti potravin zlepšit a od nového úřadu se očekává, že bude mimo jiné provádět analýzy rizik, jež se týkají bezpečných potravin. Nový úřad musí především dostatečně informovat spotřebitele o všech otázkách týkajících se bezpečnosti potravin.
AgFd E. Eur., 2002, č. 243, s. 19  (Jav)