Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Úřad EFSA potvrdil riziko neonikotinoidů pro včely do kategorie

Aktuality KM EFSA > Aktuality KM EFSA
Aktuality > Aktuality

Úřad EFSA potvrdil riziko neonikotinoidů pro včely

Vydáno: 7.3.2018
Tisk článku
Autor: KM EFSA
Úřad EFSA aktualizoval hodnocení rizik tří pesticidů (neonikotinoidů) pro včely.


Foto: Shutterstock

Podle výsledků hodnocení Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) představuje ve většině případů používání neonikotinoidních pesticidů nebezpečí pro divoké včely a včely medonosné. Úřad EFSA aktualizoval hodnocení rizik tří neonikotinoidů - klothianidinu, imidaklopridu a thiamethoxamu - které nyní v EU podléhají regulaci z důvodu nebezpečí, jež představují pro včely.  

Nové závěry úřadu EFSA aktualizují předchozí výsledky z roku 2013, po jejichž zveřejnění Evropská komise zavedla regulaci používání těchto látek.

Z důvodu nového hodnocení, zahrnujícího divoké včely (čmeláky a včely samotářky) a včely medonosné, provedlo Oddělení pro pesticidy úřadu EFSA rozsáhlý sběr dat zahrnující i systematické přezkoumání literatury tak, aby byly shromážděny veškeré vědecké důkazy zveřejněné od posledního hodnocení.  

Tým vědců aplikoval při hodnocení nové pokyny vydané úřadem EFSA speciálně pro hodnocení rizik pesticidů pro včely.  

Jose Tarazona, vedoucí Oddělení pesticidů úřadu EFSA, uvedl: "Dostupnost velkého množství dat spolu s novou metodikou nám umožnily vypracovat velmi podrobné závěry.“

„Ve výsledcích je značná variabilita vzhledem k faktorům, jako je druh včel, zamýšlené použití pesticidu a způsob expozice. V některých případech byla zjištěna nízká rizika, ale souhrnně považujeme riziko spojené s neonikotinoidy pro tři druhy zkoumaných včel za potvrzené."  

Úřad EFSA dokončil závěry po dvou samostatných konzultacích s  odborníky v členských státech EU. Experti podpořili závěry úřadu.

Stejně jako u předchozích hodnocení, expozice včel pesticidy byla hodnocena třemi způsoby: z množství reziduí ve včelím pylu a nektaru; z pohybu (unášení) prachu v průběhu setí ošetřených semen a ze spotřeby vody.  

Další kroky
Závěry hodnocení úřadu EFSA budou předány manažerům rizik Evropské komise a jednotlivých členských států, kteří zváží případné změny stávajících regulačních opatření při používání těchto pesticidů. 
 

Přílohy:

 

Zdroj: EFSA

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021