Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Upřesnění požadavků na orgány třetích zemí certifikující ekologickou produkci do kategorie

Aktuality legislativa > Aktuality legislativa

Upřesnění požadavků na orgány třetích zemí certifikující ekologickou produkci

Vydáno: 16.1.2012
Tisk článku
Autor: Ing. Irena Suková
Nařízení 1267/2011/EU mění nařízení 1235/2008/ES stanovující prováděcí pravidla k nařízení 834/2007/ES, pokud jde o dovoz ekologických produktů ze třetích zemí.
Podle článku 10 nařízení 1235/2008 má Komise sestavit seznam kontrolních subjektů a kontrolních orgánů odpovědných za provádění kontrol a vydávání potvrzení ve třetích zemích pro účely rovnocennosti a zveřejnit tento seznam v příloze IV uvedeného nařízení.
Vzhledem k problémům způsobeným neúplností informací zaslaných žadateli, tzn. kontrolními orgány v třetích zemích, nebo způsobenými nepochopením požadavků bylo vydáno upřesňující nařízení:
Prováděcí nařízení 1267/2011/EU, kterým se mění nařízení 1235/2008/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 834/2007/ES, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí.
Ze zkušeností totiž vyplývá, že potíže mohou nastat při výkladu důsledků nesrovnalostí nebo porušení týkajících se ekologického statusu dováženého produktu.  Je také nutné připomenout povinnosti kontrolních subjektu členských států, pokud jde o nevyhovující produkty dovážené v souladu s čl. 33 nařízení 834/2007/ES.
Na seznamu v příloze IV nařízení 1235/2008/ES se uvádějí pouze ty kontrolní subjekty, u nichž bylo na základě následného šetření všech obdržených informací možné učinit závěr, že tyto orgány uvedené požadavky dodržely.
Nařízení se použije od 1. července 2012.


Úřední věstník EU, L 324, 07.12.2011, s.9

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021