Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Úprava nařízení o podpoře EU v rámci projektu „Ovoce do škol“ do kategorie

Aktuality legislativa > Aktuality legislativa
Aktuality > Aktuality
Programy podporující zdraví > Zdroje ICBP - Archiv> Zdroje ICBP - Archiv> Programy podporující zdraví

Úprava nařízení o podpoře EU v rámci projektu „Ovoce do škol“

Vydáno: 22.2.2013
Tisk článku
Autor: Ing. Irena Suková
Nařízení 30/2013/EU mění nařízení 288/2009/ES, v souvislosti s přistoupením Chorvatska k EU.

Bylo vydáno nařízení 30/2013/EU, kterým se mění nařízení 288/2009/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 1234/2007/ES, pokud jde o podporu Společenství na poskytování ovoce a zeleniny a výrobků z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních v rámci projektu „Ovoce do škol“, a kterým se stanoví odchylka od nařízení 288/2009/ES.
Změna souvisí především s přistoupením Chorvatska k EU.

Projekt „Ovoce do škol“ stanovuje výši orientačních přídělů pro jednotlivé členské státy (v příloze II: „Orientační přidělení podpory Společenství jednotlivým členským státům") vypočtenou na základě počtu dětí ve věku šesti až deseti let a podle podílu spolufinancování členským státem. Tato příloha se novelou mění.
Členské státy hodnotí provádění svého projektu „Ovoce do škol“ a posuzují jeho účinnost, včetně jeho dopadu na stravovací návyky dětí. Znamená to, že oznamují Komisi požadované informace vždy do 30. listopadu roku, ve kterém končí příslušné období (školní rok). Jestliže členský stát změní strategii, oznámí Komisi novou strategii nejpozději do 31. ledna následujícího roku.
Novela vstupuje v platnost 24. 1. 2013

OJ L 14, 18.01.2013, s.7

 Související informace:
Laktea
SZIF
Ministerstvo zemědělství ČR

 

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021