Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Upozornění pro dovozce biopotravin ze třetích zemí – kontrola v kompetenci SZPI od 1.10.2022 (aktualizováno) do kategorie

Aktuality DO > Aktuality DO
Aktuality > Aktuality
Biopotraviny (BIO)

Upozornění pro dovozce biopotravin ze třetích zemí – kontrola v kompetenci SZPI od 1.10.2022 (aktualizováno)

Vydáno: 30.9.2022
Tisk článku
Autor: SZPI
Upozornění Státní zemědělské a potravinářské inspekce (aktualizováno 30. 9. 2022)

Na základě přijetí novely zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství, která nabývá účinnosti 1. 10. 2022, přechází kompetence k potvrzovávání certifikátů COI (potvrzení o kontrole) na příslušné dozorové orgány - Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci, Státní veterinární správu a Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, které budou v souladu s věcnou příslušností podle zvláštních právních předpisů provádět kontrolu dovozu produktů ekologického zemědělství ze třetích zemí podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848. Celní správa bude nově odpovědná jen za celní řízení.

To pro dovozce představuje změnu v komunikaci s vyřizujícím orgánem, kdy zásilky biopotravin neživočišného původu bude v místech propouštění do volného oběhu kontrolovat SZPI. Až po potvrzení certifikátu COI od SZPI bude moci být podáno celní prohlášení k propuštění zásilky do celního režimu volný oběh.

Praktickou změnou je nová struktura míst propuštění do volného oběhu v systému TRACES. V TRACES takto jsou zaneseny všechny krajské celní úřady, jak tomu bylo doposud, ale z názvu je jasně identifikovatelné, že toto místo propouštění do volného oběhu je v kompetenci SZPI. Konkrétně budou v případě dovozu biopotravin neživočišného původu od 1. 10. 2022 v poli 10 COI využívána tato místa:

Název místa

Město

Adresa

Celní úřad Praha Ruzyně (SZPI, biopotraviny neživočišného původu)

Praha

Aviatická 12/1048

Celní úřad pro Jihomoravský kraj (SZPI, biopotraviny neživočišného původu)

Brno

Koliště 17

Celní úřad pro Jihočeský kraj (SZPI, biopotraviny neživočišného původu)

České Budějovice

Kasárenská 6

Celní úřad pro Karlovarský kraj (SZPI, biopotraviny neživočišného původu)

Karlovy Vary

Dubová 8

Celní úřad pro Královohradecký kraj (SZPI, biopotraviny neživočišného původu)

Hradec Králové

Bohuslava Martinů 1672/8a

Celní úřad pro Liberecký kraj (SZPI, biopotraviny neživočišného původu)

Liberec

České Mládeže 1122

Celní úřad pro Moravskoslezský kraj (SZPI, biopotraviny neživočišného původu)

Ostrava

Náměstí Svatopluka Čecha 8

Celní úřad pro Olomoucký kraj (SZPI, biopotraviny neživočišného původu)

Olomouc

Blanická 19

Celní úřad pro Pardubický kraj (SZPI, biopotraviny neživočišného původu)

Pardubice

Palackého 2659

Celní úřad pro Plzeňský kraj (SZPI, biopotraviny neživočišného původu)

Plzeň

Antonína Uxy 11

Celní úřad pro Středočeský kraj (SZPI, biopotraviny neživočišného původu)

Praha

Washingtonova 11

Celní úřad pro Zlínský kraj (SZPI, biopotraviny neživočišného původu)

Zlín

Zarámí 4463

Celní úřad pro hlavní město Prahu (SZPI, biopotraviny neživočišného původu)

Praha

Washingtonova 7

Celní úřad pro kraj Vysočinu (SZPI, biopotraviny neživočišného původu)

Jihlava

Střítež u Jihlavy 5

Celní úřad pro Ústecký kraj (SZPI, biopotraviny neživočišného původu)

Ústí nad Labem

Hoření 3540/7a

 

Jiná než výše uvedená místa nelze od 1. 10. 2022 pro dovoz biopotravin v kompetenci SZPI využít!

Budou-li ze zásilky odebírány laboratorní vzorky, zásilka bude po dobu provádění rozborů, případně i po dobu souvisejícího šetření v systému OFIS (Informační systém ekologického zemědělství) stále v režimu dočasného uskladnění a do doby finálního potvrzení certifikátu COI nebude propuštěna na trh.

Je nutné, aby v TRACES byly k certifikátům COI přiloženy všechny potřebné dokumenty pro kontrolu (např. faktury, přepravní dokumenty apod.).

Tento článek bude průběžně aktualizován, jakmile budou dostupné nové konkrétnější informace. Doporučujeme rovněž sledovat aktuální informace na stránkách Ministerstva zemědělství: https://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/ekologicke-zemedelstvi/dovozy-bioproduktu/

 
Zdroj: SZPI

Foto: Shutterstock

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021