Bezpečnost potravin

Úklid a hygiena po povodni

Vydáno: 22. 8. 2002
Autor:

vakcína; ČOV; ropa; usazeniny; ochrana; ryby; ŽP

Včerejší pondělí 19.8.02 bylo v celé ČR věnováno úklidu. Lidé vynášeli poškozený majetek před domy a připravovali k odvozu. Firmy počítaly škody. Sklady kolem Vltavy mají zlikvidovat 30 tun poškozených mražených potravin.
Stát hodlá pomoci i i lidem, kteří uklízejí po velké vodě. Hygienikům se pro ně podařilo zajistit 20 tis. Vakcín proti žloutence.
ČIŽP chce prověřit továrny, ČOV a skládky. Ředitel odboru MŽP K. Bláha: Nepředpokládáme sice, že by nastala závažná ekologická havárie a bylo bezprostředně ohroženo zdraví lidí, povodeň ale výrazně ohrozila životní prostředí.
Pozornost se upnula ke Spolaně v Neratovicích, známé únikem chlóru, kde se voda dostala i do objektů s nebezpečnými látka a enormně toxickými dioxiny. V pátek 23.8.02 budou známé výsledky testů z odebraných vzorků z areálu Spolany a jeho okolí.
Do řek se dostávají splašky z měst, protože v několika městech nefungují ČOV.
Někde např. v Suchdole n. Lužnicí, Neratovicích, v Hřensku se do vody dostala nafta, olej a další ropné látky. I když jsou řeky znečistěné, tak ryby by v nich měly přežít. J. Mráček z Ústředí Českého rybářského svazu: rybí svalovina se neznečistí škodlivinami během 14 dní nebo měsíce. V průběhu povodně ryby totiž nepřijímají potravu. Problémem je však usazení nečistot na dně a některé ryby v tom budou žít 2-3 roky.
Oponuje mu hygienik J. Volf: před 5 lety po povodni byly obavy jak bude s usazeninami. Průtoky při záplavách byly naštěstí tak velké, že všechno zředily. V pozdějších rozborech se nic dramatického nenalezlo.
Lidé, by podle hygieniků, měli být opatrní při odklízení bahna a následků záplav a měli by mít holínky, gumové rukavice, pracovní oblek. Při odklízení zasažených potravin jsme registrovali roušky a lakýrnické masky.
Hygienici varují před používáním vody ze studní, byť jen na zalévání zahrádek, dokud se nezjistí její nezávadnost.

Dle HN, 2002, č. 161, s. 2 (Mik)