Bezpečnost potravin

Účinnost bezlepkové stravy

Vydáno: 12. 5. 2011
Autor:

Výsledky průzkumu provedeného mezi celiaky ve Velké Británii.

Ve Velké Británii provedli průzkum týkající se spokojenosti celiaků s bezlepkovou stravou. Do studie bylo zapojeno 310 pacientů s celiakií, kteří vyplňovali dotazník strukturovaný do tří částí. Více než 20 % dotázaných uvedlo, že bezlepková stravy je dobrý nebo výborný způsob regulace jejich onemocnění. S bezlepkovou stravou nebylo spokojeno 42 % dotázaných.
Součástí studie bylo zjišťování, jak pacienti s celiakií využívají doplňkovou nebo alternativní medicínu. Tento průzkum se prováděl i u kontrolní skupiny (477 dospělých osob bez celiakie). Zjistilo se, že alternativní léčbu využívá 27 % celiaků a 22 % osob bez celiakie, přičemž u obou skupin tuto léčbu využívaly více ženy. Nejčastěji šlo o konzumaci multivitamínů.
Všichni pacienti s celiakií vyjádřili zájem o nové léčebné postupy. Na prvním místě volilo 42 % pacientů vakcinaci, anti-zonulin 35 % a peptidázy 23 % pacientů. Z nových alternativ dávali všichni pacienti s celiakií nejnižší preference geneticky modifikované pšenici.
Výsledky studie byly publikovány v časopise Journal of Gastrointestinal and Liver Disease 20, 2011, č. 1, s. 27–31.
Zdroj: Allergen Bureau eNews May 2011