Bezpečnost potravin

Účinky a rizika ze steviolglykosidu

Vydáno: 17. 2. 2005
Autor:

Vzhledem ke sladivým vlastnostem a účinkům z hlediska diabetu a krevního tlaku je steviosid předmětem výzkumu. Hodnota ADI vychází asi 6,3 mg steviosidu/kg tělesné hmotnosti za den. Zatím však není dostatek informací ohledně mutagenních účinků.

Steviolglykosidy vyskytující se v listech rostliny Stevia rebaudiana, jsou deriváty tetracyklického diterpenu steviolu, které se označují jako steviosid, rebaudiosid A, B, C, D a E, dulcosid A a steviolbiosid.
V potravinářské sféře se v Asii (Rusko, Čína, Malajsie, Thajsko apod.) a na americkém kontinentu (např. Brazílie či Paraguay) používají jako nízkokalorická sladidla listy ve formě prášku, přečištěné vodné extrakty z listů, enzymaticky modifikované rostliny Stevia (alfa-glukosyl-steviolglykosidy) a jako steviosid. Odedávna se steviolglykosidy používají v lidovém léčitelství při diabetu. Sladivost steviosidu je 200 až 300krát vyšší než sacharózy. Kvůli své antiglykemické, insulinotropní, glukanostatické a antihypertenzní aktivitě se steviosid stal předmětem výzkumu jako léčivo. Zůstává však zatím nezodpovězená řada otázek týkajících se genotoxicity, absorpce, látkové přeměny a mechanismů účinků.
Glykosidy samotné zřejmě nejsou vstřebávány, ale pokud jsou štěpeny střevní mikroflórou, jsou částečně absorbovány jako steviol, který vznikne ze steviolbiosidu. Částečně je vstřebáván i steviol vylučovaný v konjugované formě se žlučí.
Pokud se vezme v úvahu hodnota NOEL (nejvyšší dávka bez viditelného nežádoucího účinku) z hlediska toxicity pro plod 250 mg steviolu/kg tělesné hmotnosti na den, vychází z toho přepočtem 625 mg steviosidu/kg tělesné hmotnosti na den, a z toho s použitím bezpečnostního faktoru 100 pro člověka hodnota ADI (tolerovatelný denní příjem) 6,3 mg steviosidu /kg tělesné hmotnosti. Tato hodnota je v poměrně dobrém souladu s hodnotou ADI 7,9 mg/kg získanou při testování chronické toxicity a kancerogenity.
Vzhledem k  mutagennímu účinku prokázanému v některých testech in vitro zatím nelze exaktně stanovit genotoxické riziko, které může pro člověka znamenat steviol, aglykon a produkt látkové přeměny steviosidu. Proto v Evropě, v USA ani v Austrálii tato látka zatím nebyla jako sladidlo schválena.
Ernährungs-Umschau, 51, 2004, č. 11, s. 455 –458