Bezpečnost potravin

Trvale udržitelná a mikrobiologicky bezpečná filtrace piva

Vydáno: 14. 5. 2010
Autor:

Již dva roky je v Německu k dispozici filtrační stoprocentně biologicky odbouratelné médium Becopad, které vyhovuje stále vyšším požadavkům na odpovědnost za životní prostředí a zároveň vyhovuje pravidlům Evropské unie pro oblast hloubkové filtrace.

Jak prokázalo VLB (Experimentální a vzdělávací zařízení pro pivovarství v Berlíně), které porovnávalo technologické řízení filtrace ve dvou pivovarech, neexistují žádné pochybnosti o tom, že hloubkové filtrační médium Becopad zachová, a dokonce i zlepší, kvalitu piva ve všech posuzovaných parametrech. Je certifikované, trvale udržitelné a zároveň ohleduplné k životnímu prostředí.

Becopad má také maximální význam pro mikrobiologickou bezpečnost potravin, protože díky použití vysoce kvalitní a čisté speciální celulózy zaručí téměř plně automatizovaný výrobní proces. Každá šarže Becopad, která je používána pro sterilní oblast, prochází náročným a statisticky vyhodnocovaným dlouhodobým testováním.
Každému podniku, který disponuje vrstvenou filtrací, tato „nově vynalezená“ hloubková filtrace výrazně přispívá ke kvalitě konečného výrobku a lze ji jen doporučit. Přednosti jsou jednoznačné a v současnosti i mezinárodně uznávané. Nová investice do této technicky vyspělé a flexibilní technologie překvapuje sládky dokonce i tím, že je ekonomicky velice zajímavá.
Že je Becopad velmi úspěšný také v jiných odvětvích ukazuje řada vyznamenání jako Cena za inovaci Porýní-Falc (2008), ocenění Process Innovation odborného časopisu Process (farmacie) (2009), cena Confructa mezinárodní akce Fruit Word (ovocné šťávy) (2009), Palmarés de l´Innovation Sitevi, Francie (víno) (2009) a cena za inovaci Intervitis Interfructa (víno/ovocné šťávy) (2010).   
 
 
 
BRAUWELT, 2010, 150, č. 14, s. 396-399
Safety first