Bezpečnost potravin

Trichoteceny v ovesných produktech

Vydáno: 29. 2. 2004
Autor:

Úřad pro potravinové standardy (FSA) publikoval výsledky výzkumu trichotecenové kontaminace (toxiny produkované plísněmi rodu Fusarium) ovesných výrobků (dětská výživa, ovesné vločky, snack tyčinky, ovesné lívance), prodávaných v britském maloobchodě. Bylo zjištěno, že riziko kontaminace je velmi nepatrné.

Britský Úřad pro potravinové standardy (FSA) publikoval výsledky výzkumu kontaminace ovesných výrobků, prodávaných v maloobchodě, trichoteceny. Výsledky naznačují, že působení trichotecenů na lidský organismus prostřednictvím ovesných produktů ve stravě je velmi nepatrné. FSA prováděla výzkum v době od května do října 2003 na základě předběžných výsledků předchozího zjišťování kontaminace sklízeného ovsa toxiny produkovanými plísněmi rodu Fusarium. Tyto výsledky totiž naznačovaly možnost kontaminace ovesných produktů trichoteceny. V rámci výzkumu bylo analyzováno 335 vzorků ovesných výrobků včetně dětské výživy, ovesných vloček, snack tyčinek a ovesných lívanců, které byly odebrány ze širokého okruhu maloobchodních prodejen včetně stánků na trhu. Reprezentativnost průzkumu byla zajištěna odběrem vzorků z produkce maximálního počtu výrobních firem zastoupených na trhu. Vzorky byly analyzovány na přítomnost deseti trichotecenových mykotoxinů. Trichoteceny byly identifikovány ve 184 vzorcích, a to v množstvích od 10 do 404 µg/kg. Individuálně bylo detektováno šest z deseti trichotecenů, přičemž nejčastěji se vyskytoval deoxynivalenol (DON), HT-2 toxin (HT2) a T-2 toxin (T2). Z porovnání výsledků s limity navrženými EK bylo vyvozeno, že vliv těchto toxinů z ovesných výrobků prodávaných v maloobchodní síti v Británii je pravděpodobně velmi malý. Více informací na adrese
http://www.lfra.co.uk/eman2/index.asp