Bezpečnost potravin

Tři nová rozhodnutí o složkách nového typu

Vydáno: 2. 3. 2011
Autor: Ing. Irena Suková

Povoluje se uvedení na trh extraktu mycelia z Lentinula edodes, chitin-glukanu z Aspergillus niger a peptidového výrobku z ryb (Sardinops sagax).

1) Rozhodnutí 2011/73/ES, kterým se povoluje uvedení na trh extraktu mycelia z Lentinula edodes (houba shiitake) jako nové složky potravin podle nařízení 258/97/ES (OJ L 29, 03.02.2011, s.30).
V prosinci 2007 společnost GlycaNova Norge AS požádala příslušné orgány Spojeného království o uvedení na trh extraktu mycelia z houby shiitake.  Dne 9. července 2010 EFSA (komise pro dietetické výrobky, výživu a alergie) ve vědeckém stanovisku „Scientific opinion on the safety of ‚Lentinula edodes extract‘ a. s. a novel food ingredient“ (EFSA-Q-2009-00833) dospěla k závěru, že extrakt mycelia z Lentinula edodes je bezpečný při dodržení navrhovaných podmínek a dávkování. (viz Kladné stanovisko EFSA k extraktu z Shiitake).
Cílem je využívat extrakt jako složku s protivirovými a protinádorovými účinky.  Specifikace extraktu je uvedena v příloze 1. Obsah lentinanu (1,3-beta-D-glukanu), je 0,8–1,2 mg/ml. Příloha 2 stanovuje dávky extraktu použitelné do výrobků. Dávka se pohybuje od 0,5 ml/100 ml v nápojích po 2,5 ml/100 g např. v pekařských výrobcích nebo hotových pokrmech.

2) Rozhodnutí 2011/76/ES, kterým se povoluje uvedení na trh chitin-glukanu z Aspergillus niger jako nové složky potravin podle nařízení 258/97/ES (OJ L 29, 03.02.2011, s.34) V lednu 2008 podala společnost Kitozyme SA u příslušných belgických orgánů žádost o uvedení chitin-glukanu z Aspergillus niger na trh jako nové složky potravin. Dne 9. července 2010 EFSA (komise pro dietetické výrobky, výživu a alergie) ve vědeckém stanovisku „Scientific opinion on the safety of ‚Chitin-Glucan‘ a. s. a novel food ingredient“ (EFSA-Q-2009-00762) dospěla k závěru, že chitin-glukan z Aspergillus niger je bezpečný při dodržení navrhovaných podmínek a dávkování.
Specifikace práškového přípravku je uvedena v příloze, musí v něm být obsaženo nejméně 90 % chitin-glukanu. Převažující složky chitin a beta(1,3)glukan jsou obsaženy v poměru 30:70 až 60:40.  Přípravek může být použit v doplňcích stravy v maximální denní dávce 5 g.

3) Rozhodnutí 2011/80/ES, kterým se povoluje uvedení na trh peptidového výrobku z ryb (Sardinops sagax) jako nové složky potravin podle nařízení 258/97/ES (OJ L 31, 05.02.2011, s.48).
V dubnu 2008 předložila společnost Senmi Ekisu Co. Ltd. příslušným orgánům Finska žádost o uvedení peptidového výrobku z ryb (Sardinops sagax) na trh jako nové složky potravin. Dne 9. července 2010 EFSA (komise pro dietetické výrobky, výživu a alergie) ve vědeckém stanovisku „Scientific opinion on the safety of ‚Sardine Peptide Product‘ a. s. a novel food ingredient“ (EFSA-Q-2009-00766 ) dospěla k závěru, že peptidový výrobek z ryb je bezpečný při dodržení navrhovaných podmínek a dávkování.
Jedná se o peptidovou směs, která se získává alkalickou proteázou katalyzovanou hydrolýzou svaloviny ryb (Sardinops sagax), následným izolováním peptidové frakce sloupcovou chromotografií, koncentrací ve vakuu a sušením rozprašováním. Je to nažloutlý bílý prášek, jehož specifikace je uvedena v příloze 1. Peptidy s krátkým řetězcem, dipeptidy a tripeptidy s molekulární hmotností nižší než 2 kDa jsou obsaženy nejméně z 85 %. Dipeptid valin-tyrosin je obsažen v množství 0,1–0,16 g/100 g. Přípravek může být přidáván do výrobků v množství 0,3 g/100 g do ochucených vod a polévek až 2 g/100 g do snídaňových cereálií.