Bezpečnost potravin

Tři biochovy nosnic zůstávají uzavřeny

Vydáno: 14. 5. 2010
Autor:

Na základě příznivých výsledků analýz vzorků vajec z biochovů nosnic v Severním Porýní-Vestfálsku, ve kterých došlo ke zkrmování biokrmiva kontaminovaného dioxinem, byla všechna vejce (kromě tří případů) uvolněna do tržní sítě.

Recklinghausen (aho) – Zemský úřad životního prostředí, ochrany přírody a spotřebitele (LANUV) spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko uvolnil několik biochovů nosnic, které byly preventivně uzavřeny v souvislosti s kontaminací biokrmiva dioxiny. Aktuální výsledky analýzy vzorků vajec v těchto podnicích podezření nepotvrdily.
Téměř všechny podniky na výrobu biovajec, které byly postiženy výskytem biokrmiva kontaminovaným dioxinem nyní předložily výsledky analýz vzorků vajec: ve všech zkoumaných vejcích byla prokázána nižší hodnota dioxinu než je toleranční mez 3 pikogramy na gram tuku, takže jsou všechna biovejce plně obchodovatelná. Minulý týden v pátek LANUV nařídil uzavření celkem osmi podniků na základě upozornění na nepřípustnou hladinu dioxinu v jedné partii krmné kukuřice původem z Ukrajiny.
LANUV nyní oznámil, že všechna vejce je možné uvolnit do tržní sítě a zcela vyloučil možnost ohrožení spotřebitelů. Doporučil rovněž odvolat uzávěru dotčených zemědělských podniků z okresů Ennepe-Ruhr, Minden-Lübbecke, Oberberg, Rheinisch-Berg a Soest. Tři podniky zůstávají uzavřeny i nadále. Ve dvou podnicích v okrese Soest ještě nejsou k dispozici výsledky analýz. V jednom podniku v okrese Kleve bylo již v uplynulém týdnu prokázáno překročení toleranční meze dioxinu, tento podnik zůstává nadále uzavřen a bude čekat na výsledky nových analýz vzorků vajec.
 
I když nebyla překročena toleranční mez pro dioxin, byla prokázána přítomnost dioxinu ve všech vzorcích vajec. Model kongenerů (sestava různých dioxinů) je identický s modelem nalezeným v krmivu kontaminovaném dioxinem. Příčina kontaminace dioxinem byla také jednoznačně prokázána, uvedl zástupce LANUV.
 
Bio-Eier: Drei Bio-Betriebe bleiben gesperrt; andere Dioxinwerte unterhalb Grenzwert