Bezpečnost potravin

Transatlantická spolupráce v oblasti regulace nanotechnologie

Vydáno: 14. 10. 2009
Autor:

Zpráva z výzkumného projektu Evropské komise zaměřeného na regulaci nanotechnologie v EU a USA.

Nanomateriály se již používají v řadě spotřebitelských výrobků a v příštích letech se očekávají další komerční aplikace. Mezi vývojem nanotechnologií a naším poznáním, jak nanomateriály interagují s životním prostředím a lidským organismem, však existuje mezera. Počáteční výsledky výzkumu vedou k závěru, že nelze všechny nanomateriály považovat za bezpečné. Současná expanze nanotechnologií může vést k produkci nanostruktur nového typu, které představují neznámé formy nebezpečí.
EU a USA jsou na čele ve vědeckém a komerčním vývoji nanotechnologií. Jejich regulační odezvy na potenciální rizika dávají světu důležitý signál. V minulosti EU a USA spolupracovaly na případné regulaci rizika prostřednictvím Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) a Světové obchodní organizace (WTO). Tam, kde byla spolupráce úspěšná, vedlo toto úsilí ve vysokou úroveň ochrany a umožnilo vědcům a průmyslu volně působit v transatlantickém ekonomickém prostoru.
V některých případech se však transatlantická koordinace a spolupráce ukázala být na obtíž. Rozdíly v regulačních rámcích, regulačních zvyklostech a ve vnímání rizika ve společnosti přispívají k různým regulačním odezvám. Příkladem je použití hormonů při produkci masa nebo schvalování GM potravin. Tyto případy mají negativní dopad na transatlantické vztahy a obchod. Zkušenosti z těchto případů ukázaly, že je důležité identifikovat technologická rizika a vyjádřit podporu mezinárodní spolupráci v počátečních krocích politického procesu.
Cílem zprávy (viz příloha) je přispět k diskusi o tom, jak nejlépe určit rizika nově se objevujících nanotechnologií a jak podpořit postup koordinace a konvergence v EU a USA. Zpráva uvádí hlavní body z projektu, který byl řešen konsorciem výzkumných institucí z obou stran Atlantiku.
Projekt pod názvem “Regulace nanotechnologií v EU a USA” byl financován z prostředků na výzkum Evropské komise. Je založen na rozsáhlé spolupráci expertů a zainteresovaných subjektů v regulaci nanomateriálů na obou stranách Atlantiku. Poskytuje podrobnou srovnávací analýzu regulačních rámců v EU a USA a sice v těchto klíčových oblastech: chemické látky, potraviny a kosmetika.
 
Obsah zprávy:
 
1. Úvod a přehled
2. Nanotechnologie a nanomateriály
3. Příslušné národní a mezinárodní instituce a regulační rámce
4. Regulace chemických látek
5. Regulace potravin
6. Regulace kosmetických prostředků
7. Propagace transatlantické spolupráce a konvergence při regulaci nanomateriálů
 
Cooperation (pdf, 1,7 MB, 122 stran; září 2009)
 
Zdroj: Chatham House (the Royal Institute of International Affairs)