Bezpečnost potravin

Trans-tuky v USA

Vydáno: 13. 7. 2007
Autor: pospisilova

Diskutují se dopady zákazu používání tuků s trans-mastnými kyselinami v restauracích v New Yorku.

V USA platí povinnost označování trans-tuků už od 1. 1. 2006 (FDA vydal tento předpis v r. 2003), takže veřejnost je dostatečně informována. Pokud množství trans-mastných kyselin (TFA) bez zahrnutí konjugovaných mastných kyselin včetně CLA v referenční porci potraviny nepřekročí 0,5 g, může být na obalu uveden obsah TFA = 0 g. Zákonodárci se domnívají, že tak bylo vykonáno dost, a že úsilí výrobců o snížení obsahu trans-tuků je dostatečné.
Nedávný zákaz trans-tuků v restauracích v New York City (NYC) vyvolal nové pohledy na problematiku. Výrobci věnují velké úsilí snížení obsahu trans-tuků a mnozí se domnívají, že úplný zákaz by mohl způsobit více škody než užitku.
Od srpna 2007 nesmí restaurace v NYC používat tuky obsahující trans-mastné kyseliny a od srpna 2008 je zakázáno prodávat jakákoli jídla obsahující trans-tuky. Některé restaurační řetězce již věnovaly dlouhé úsilí na změnu receptur, které by při změněném používání tuků neměly vliv na chuť a výživovou hodnotu. Používání komerčně dostupných alternativ sice odstraní trans-tuky, ale ztrácí to smysl, pokud jídlo nebude konzumentům chutnat. Problémem je i výživové hledisko, protože dostupnou alternativou je výživově nežádoucí používání nasycených tuků.
Potravinářské společnosti musí při vývoji nových výrobků zvažovat tři hlediska: proveditelnost, funkčnost (textura, oxidační stabilita, trvanlivost, pachutě) a cenu. Vývoj alternativních olejů zabere dlouhou dobu. Začít se musí už od semen olejnin.
V Kanadě je požadováno, aby byly na obalu uvedeny trans-tuky v případě, že jsou obsaženy v množství od 0,2 g v referenční porci. Stejně jako v USA nezahrnuje definice TFA konjugované mastné kyseliny včetně CLA, a zahrnuje nekonjugovanou kyselinu trans-vakcenovou obsaženou v produktech z přežvýkavců (tvoří tam největší podíl z přítomných TFA). Většina potravin přirozeně obsahujících mléčný tuk (plnotučné mléko, smetana, máslo, sýry, mražené krémy) proto obsahuje více než 0,2 g TFA a množství musí být na obalu uvedeno.
V Dánsku bylo v r. 2003 na základě doporučení Dánské rady pro výživu vydáno nařízení (s účinností od r. 2004) zakazující používat do potravin tuky obsahující více než 2 % průmyslově vytvořených TFA. Nařízení se tedy nevztahuje na přirozeně se vyskytující TFA v živočišných tucích a mléčných výrobcích. Důsledkem toho v Dánsku byly z potravin eliminovány dřívější tradiční zdroje nežádoucích průmyslově vytvořených TFA.