Bezpečnost potravin

Toxoplazmóza u prasat

Vydáno: 20. 7. 2008
Autor:

Ve snaze udržet chovy prasat prosté parazitického organismu Toxoplasma gondii je nezbytné provádět kvalifikovaný kontinuální boj s hlodavci.

Lelystad (aho) – Hlodavci hrají klíčovou roli v přenosu parazitického výtrusovce Toxoplasma gondii, životní cyklus toxoplazmy
jehož definitivním hostitelem jsou kočky. To jsou výsledky studie, kterou nyní zveřejnili nizozemští vědci v odborném časopise „Veterinary Parasitology“.
 
 
Vědci vybrali do studie čtyři biochovy prasat s prokazatelným výskytem krys a myší, u kterých mapovali výskyt Toxoplasmy gondii. Přítomnost těchto choroboplodných zárodků v tkáni srdce nebo mozku byla prokázána u 10,3 % potkanů (Rattus norvegicus), 6,5 % myší (Mus musculus) 14,3 % myšic křovinných (Apodemus sylvaticus) a 13,6 % bělozubek tmavých (Crocidura russula). Na začátku studie se pohyboval výskyt infekce sledovaným parazitickým prvokem u prasat v biovýkrmu mezi 8 mezi 17 %. Po čtyřměsíčním profesionálně vedeným bojem se škůdci byly ve třech ze čtyř biopodniků výsledky kontroly kontaminace jatečných trupů prasat tímto parazitem na porážkové lince negativní. Ovšem po ukončení takto intenzivního boje opět došlo k v těchto biochovech k nápadu Toxoplasmy gondii do organismu prasat.
Výzkum jasně demonstroval, jak významnou úlohu hraje kvalifikovaný a důsledně prováděný boj proti škůdcům ve snaze zajistit bezpečnost produkce vepřového masa.
Masný průmysl v Nizozemí vyvíjí enormní snahu udržet chovy prasat prosté infekce Toxoplasmou gongii, protože bylo zadokumentováno, že se spotřebitelé mohou infikovat tímto parazitickým prvokem především konzumací syrového vepřového masa pocházejícího z prasat z volného venkovního chovu. 
 
Zdroj: Kijlstra A, Meerburg B, Cornelissen J, De Craeye S, Vereijken P, Jongert E.
The role of rodents and shrews in the transmission of Toxoplasma gondii to pigs.
Vet Parasitol. 2008 Jun 3.
 
Toxoplasmose bei Schweinen: Schadnagerbekämpfung unerlässlich.

[cit. 2008-07-18], www.animal-health-online.de