Bezpečnost potravin

Toxiny ohrožují potravu obyvatel Grónska

Vydáno: 5. 4. 2003
Autor:

Nebezpečné látky v lidském organizmu pocházejí z masa ledních medvědů, tuleňů a velryb. Obyvatelé Grónska budou nuceni změnit své stravovací návyky, aby se vyhnuli možným zdravotním rizikům, jako je např. genetické poškození nebo snížení plodnostia dopady civilizačních chorob, jako je onemocnění srdce, cukrovka nebo obezita. ŽP, lidské zdraví

Výzkumy prokázaly „neakceptovatelné hodnoty“ průmyslově vyrobených toxických látek v těle obyvatel grónského ostrova – Iunitů. Není pochyb o tom, že nebezpečné látky v lidském organizmu pocházejí z masa ledních medvědů, tuleňů a velryb, tedy potravy, která byla ještě před nedávnem označována jako nejzdravější na zemi.
Podle zprávy Artic Monitoring and Assessment Programme (Amap) budou obyvatelé Grónska nuceni změnit své stravovací návyky, aby se vyhnuli možným zdravotním rizikům, jako je např. genetické poškození nebo snížení plodnosti. „V centrální části východního Grónska jsme prokázali u sta procent obyvatel hodnoty vyšší, než o jakých mluvíme jako o hraničních“, řekl BBC Online News Dr. Henning Sloth Pedersen přednosta Nemocnice Královny Ingrid v hlavním městě Nuuk. Třicet procent z nich vykázalo takové hodnoty, že je nutné, aby výrazně omezili přísun kontaminovaných potravin, kterými je právě tradiční strava. Průmyslové odpady jako PCB, v kombinaci s ostatními znečisťujícími látkami, které se ze Severního moře dostávají do životního prostředí, představují skutečné zdravotní rizika jak pro člověka tak pro zvířata.
Toxiny, které se shromažďují v tělech zvířat, zejména mořských savců, doputují v potravinovém řetězci až k člověku. Tradiční strava ostrovany ale dosud chránila před dopady civilizačních chorob, jako je onemocnění srdce, cukrovka nebo obezita. V této souvislosti můžeme hovořit o „Arktickém dilematu“, protože když se budou obyvatelé chránit před působením toxinů, musejí přejít na západní stravovací návyky. To ale způsobí výskyt dalších onemocnění, které se v Arktidě velice rychle rozšíří. Před dvaceti pěti lety zde např. neexistovalo onemocnění cukrovkou a dnes je na třikrát vyšší úrovni než v Dánsku.
150 000 domorodých obyvatel přitom ohrožují nebezpečné látky, které ničí jejich prostředí zvenčí. Sami žádné neprodukují. Jestliže však budou muset přestat s lovem mořských živočichů, bude významně ohrožena jejich vlastní kultura.

Podle článku Larse Bevangera uveřejněného na BBC News Online 1.4. 2003.
Hugo Charvát
(EcoMonitor)

e-mail: info@iceu.cz ;
http://www.evropska-unie.cz ;

ICEU-EkoList, 3. 4. 2003 (Mik)