Bezpečnost potravin

Toxin Shiga u dojnic a mléčných výrobků

Vydáno: 2. 3. 2005
Autor:

Zájem odborníků o bezpečné potraviny produkované mléčným skotem se v posledních letech obrací na likvidaci rostoucího počtu případů infekce toxinem Shiga produkovaným E. coli jinými než O157 (STEC). Infekce se projevuje průjmy, hemoragickou kolitidou a hemolytickým uremickým syndromem.

Skot je považován za rezervoár E. coli O157 a E. coli jinými než O157 (non-O157 STEC)  Kontaminace syrového mléka, sýrů nebo mletého hovězího masa z dojnic je z tohoto hlediska pro lidi důležitým rizikem. Infekce může být vyvolaná syrovým mlékem, kontaminovaným sýrem a jogurtem a mletým masem z vyřazených dojnic.
Na univerzitě v Nevadě hodnotili kontaminaci  dojnic a jejich produktů a databázi infekce lidí vyvolané E. coli O157 a E. coli STEC. Testování výkalů u dojnic ve světě ukázalo široké rozpětí výskytu E. coli O157 (0,2-48 %) a E. coli non-O157 STEC (0,4-74 %) a potvrdilo vysokou virulenci mnoha izolátů STEC. Ze 193 sérotypů STEC původem z dojnic  bylo 24 izolováno z pacientů nemocných hemolytickým uremickým syndromem. Výsledky studie zdůrazňují význam  a potřebu dlouhodobé strategie pro zajištění bezpečných potravin pocházejících z mléčného skotu. Strategie by se měly zaměřit na vzdělávací programy, věnované farmářům, zpracovatelům i  spotřebitelům. Základními kroky pro udržení konkurence schopného mlékárenského průmyslu je vytvoření a zavedení  kontrolních postupů pro účinné omezení přenosu E. coli STEC mléčným skotem a pro vyloučení kontaminace jejich výrobků při zpracování.
Dlouhodobé a krátkodobé testování výkalů mléčného skotu ve světě ukázalo vysoký výskyt E. coli O157 (od 0,2 do 48 %) a E. coli non-O157 STEC (0,4-74,0 %), které  produkují toxin Shiga. E. coli STEC byly izolovány ze syrového mléka, mléčných filtrů a mléčných výrobků jako je jogurt a měkké sýry.
J. Dai. Sci., 88, 2005, č. 2, s. 450-465