Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Tisková zpráva Státní zemědělské a potravinářské inspekce 31. 8. 2007 do kategorie

TZ SZPI > Zdroje ICBP - Archiv> TZ SZPI> Zdroje ICBP - Archiv

Tisková zpráva Státní zemědělské a potravinářské inspekce 31. 8. 2007

Vydáno: 31.8.2007
Tisk článku
Státní zemědělská a potravinářská inspekce se ohrazuje proti nepřesným informacím uváděným Sdružením obrany spotřebitelů
Státní zemědělská a potravinářská inspekce,Květná 15,603 00 Brno
 
tel.: +420 542 426 633, fax: +420 542 426 645, e-mail: ivo.klemes@szpi.gov.cz, www.szpi.gov.cz
 
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) se ohrazuje proti nepřesným informacím uváděným v posledních dnech Sdružením obrany spotřebitelů (SOS), podle kterého Systém varování pro potraviny a krmiva (Rapid Alert System for Food and Feed - RASFF) neinformuje správně českou veřejnost.
 
SOS jako příklad uvádí tzv. kauzy oříšků kešu a jablečného džusu. V této souvislosti je potřeba konstatovat, že notifikace zasílané Evropské komisi prostřednictvím RASFF není automaticky určena k medializace. Té vždy předchází posouzení rizika pro spotřebitele. V obou uváděných případech žádné závažné zdravotní riziko pro spotřebitele nehrozilo. Vzhledem k zavádějícím informacím, které jsou veřejnosti předkládány, inspekce zveřejňuje okolnosti obou případů.
 
Notifikace, týkající se oříšku kešú, byla zaslána do RASFF z důvodu předběžné opatrnosti, a to vzhledem k původu zboží z Indie tak, jak to EK požaduje. Notifikace proto byla odeslána i přesto, že prokazatelně nevyhovující bylo pouze několik kilogramů zboží a senzorické vady a mechanické poškození byly zjištěny pouze u 3% jader. Proto také EK zařadila tuto notifikaci pouze do kategorie Informací, což znamená, že spotřebitel nebyl skutečně nijak ohrožen.
 
Notifikace, která se týkala nealkoholického nápoje Toma, jablko 100%, byla odeslána RASFF, protože šlo o dodávku zboží na polský trh, tedy do jiného členského státu. V takových případech je vždy notifikace povinná. V České republice byl tento nápoj určen výhradně k přímé konzumaci v provozovnách veřejného stravování, které kontrolují orgány ochrany veřejného zdraví (hygienická služba), jež případ šetřily. Podle zjištění SZPI přímo u výrobce bylo zjištěno, že potenciálně nevhodných k lidské spotřebě bylo pouze několik kusů tohoto nápoje. 
 
Vzhledem k tomu, že se ukazuje, že SOS nemá dostatek potřebných informací, které se týkají fungování Národního kontaktního místa pro RASFF v ČR, zaslal dnes ústřední ředitel SZPI Jakub Šebesta osobní dopis představitelům Sdružení obrany spotřebitelů. Tímto dopisem jsou zváni k návštěvě tohoto pracoviště, kde jim bude fungování systému podrobně představeno. Současně jsou pracovníci NKM připraveni představitelům SOS zodpovědět jakékoli dotazy.
  
Zpracovala: RNDr. Daniela Kolejková
 
V Brně 31. 8.  2007
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021